ACO Bulgaria

Покрив, тераси и фасада

Покривът, фасадата и терасите са граничните повърхности на сградата. Проектирането им не отстъпва по сложност на останалите части на сградата. Грешки при проектирането на покрива могат да бъдат опасни и да нанесат щети на сградата или да се отразят на стойността на имота. В екстремни случаи може да се стигне до срутване на сградата. При проектиране на тези зони трябва да се съобразят много фактори като местния климат, регулациите, архитектурните и конструктивни изисквания.

ACO Profiline

 • Отводнителен улей за фасади, тераси и плоски покриви:
 • Улей от неръждаема или поцинкована стомана
 • Широк избор от решетки от неръждаема или поцинкована стомана
 • Ниско тегло за лесен транспорт и инсталация
 • Регулируема височина 55-168 mm
 • Подходящ за преминаване на пешеходци и инвалидни колички

ACO Jet

 • Вакуумно отводняване за покриви от неръждаема стомана или чугун
 • Повишен хидравличен капацитет
 • Подходящи за големи плоски покриви
 • Вертикално заустване
 • Пожарен клас A1, съгласно EN 1253-2

ACO Spin

 • Гравитационно отводняване за покриви от неръждаема стомана или чугун
 • Подходящи за основно или аварийно отводняване
 • Варианти на основно тяло, надстройки и решетки
 • Опция за връзка с изолацията
 • Опция за вертикално или хоризонтално заустване
 • Разнообразни аксесоари
 • Пожарен клас A1, съгласно EN 1253-2
Обилни валежи
Плоските покриви за чувствителна архитектурна зона, където професионалното проектиране на отводняването е особено важно. Плоската повърхност е предпоставка за бързо акумулиране на големи водни количества. Съвременните климатични явления изискват ефективна отводнителна система за защита на сградата.  
Придвижване без прегради

Съвременните обществени сгради трябва да осигурят свободен достъп и придвижване без бариери във всички външни и вътрешни зони. За да отговорят на високите архитектурни стандарти, отводнителните системи за фасади, трябва да бъдат оптимално интегрирани в заобикалящата повърхност. Височината на отводнителния улей трябва да бъде регулирана с точност до милиметър към нивото на настилката. Едновременно с това те трябва да предотвратят акумулиране на вода и пръскане по време на тежки валежи.

Пожарозащита
Всеки проект следва да е съобразен с локалните изисквания за пожаробезопасност. Покривните инсталации трябва да бъдат проектирани, инсталирани и поддържани по начин, който гарантира безопасността на обитателите на сградата в случай на пожар или дим.

Разгледайте всички проекти


More hotel, Dubrovnik, Croatia

Intercontinental, Ljubljana, Slovenia

Innside, Leipzig, Germany

Melia, Vienna, Austria

Schwabingen Tor, Munich, Germany

Columbia, Hamburg, Germany

Bellevue, Losinj, Croatia

Globetrotter, Hamburg, Germany

Intercontinental, Ljubljana, Slovenia

Покрив, фасада и тераса

TOP