ACO Bulgaria

Мостове

При мостовите структури са налице високи изисквания към спецификациите, поради високите рискове на движение и необходимостта от опазване на скъпоструващата инфраструктура.

 

 

 

ACO BridgeDrain

 • Произведени от чугун за висока дълготрайност
 • Клас D400 съгласно БДС EN 124
 • Висок хидравличен капацитет
 • Безболтово заключване за предпазване от инциденти
 • Гумени уплътнения за предпазване от износване
 • Опция за странично приемане на вода при строителство
 • Надеждна връзка с хидроизолацията

 

ACO KerbDrain KD 200

 • Бордюри с интегрирано отводняване
 • Ниска строителна височина
 • Висока дълготрайност
 • Монолитни елементи без подвижни части
 • Разнообразие от аксесоари за бърза и лесна инсталация

 

ACO Oleopator - Bypass

 • Сепаратори за нефтопродукти от стъклопласт
 • Клас на натоварване от А15 до D400
 • Номинални размери от 3 до 50 l/s
 • Структурна стабилност гарантирана за 50 години
 • Клас I, съгласно БДС EN 858: 2003 (<5 mg/l)

 

ACO Pipe

 • Канализационни тръби от неръждаема или поцинкована стомана
 • Висока дълготрайност
 • Муфена връзка за бърз монтаж
 • Системно решение с голям брой елементи
 • Ниско тегло
 • Висока химическа устойчивост

 

TOP