ACO Bulgaria

Пътища

 

Предизвикателствата при проектиране, изграждане и поддръжка на транзитните пътища са свързани със запазването на равна повърхност, отводняване при малък наклон на пътя и защита на преминаващите земноводни. АСО предлага комплексни решения за тези предизвикателства, осигурявайки оптимално отводняване и комфорт и безопасност на преминаване.

 

 

 

 

ACO KerbDrain

 • Бордюри с интегрирани отводнителни улеи
 • Монолитна система без свободни части
 • Специални елементи, осигуряваващи свобода на проектирането и оформянето на пътни платна

ACO Klimatunnel

 • Защитни тунели за преминаване на земноводни животни
 • Изработени от полимербетон за висока дълготрайност
 • Системно решение с множество вариации
 • Клас D400 съгласно БДС EN1433
 • Монолитна система, осигуряваща устойчивост

 

ACO Combipoint

 • Улични отоци с еластично и телескопично тяло
 • Самонивелиращи се решетки от чугун
 • Тотална адаптация на тялото на шахтата
 • Защита от вандализъм

 

ACO Multitop Bituplan

 • Самонивелиращи се капаци за шахти от чугун
 • Защита от вандализъм
 • Противоплъзгаща повърхност за оптимална безопасност
 • Опция за визуализация на герб или лого

 

TOP