ACO Bulgaria

Тунели

Проектирането и изграждането на тунели изискват специален фокус върху безопасността, пожароустойчивостта и ниските разходи за поддръжка. ACO предлага иновативни висококачествени решения и професионална експертиза, съгласно изксванията на Европейските норми и местните регулации.

 

 

ACO Pro Tunnel

 • Монолитна слотова отводнителна система за тунели
 • Хидравличен софтуер за определяне на зоните и конфигуриране на системата
 • Сифонна шахта за бързо отвеждане на опасни вещества и прекъсване на достъпа на кислород
 • Водоплътна система с интегрирано уплътнение, устойчиво на масла и горива
 • Широк слот за бързо и ефективно машинно почистване
 • От полимербетон за по-ниско тегло, изключителна химическа устойчивост и оптимални размери
 • Устойчив на замръзване и препарати за размразяване на пътища

 

ACO Multitop

 • Kлас D400, съгласно БДС EN 124
 • Водоплътна система с интегрирано уплътнение, устойчиво на масла и горива
 • Tри специални заключващи устройства
 • Сферографитен чугун за многогодишна експлоатация

 

ACO Oleopator - Bypass

 • Сепаратори за нефтопродукти от стъклопласт
 • Клас на натоварване от А15 до D400
 • Номинални размери от 3 до 50 l/s
 • Структурна стабилност гарантирана за 50 години
 • Клас I, съгласно БДС EN 858: 2003 (<5 mg/l)

 

ACO Shut-off Valve

 • Автоматична клапа за отделяне на опасни вещества
 • Изработена от стоманобетон съгласно DIN 4282
 • За изпълнение като междинна клапа
 • С електрическо задвижване - изпълнение с и без защита от експлозиви
 • Време за затваряне 10 секунди
 • Възможност за обратна връзка "отворено" / "затворено"

 

ACO GRP Tank

 • Резервоар за събиране на опасни вещества
 • Изработен от стъклопласт
 • За съхранение на големи обеми
 • Ниско тегло
 • Висока дълготрайност
 • Голяма дълбочина на монтаж
 • Висока химическа устойчивост

 

TOP