Автобусни спирки

Автобусните спирки изискват ефективна отводнителна система, за да се гарантира възможно най-бързото събиране на повърхностните води, с цел предотвратяване образуването на локви и осигуряване на комфорт и безопасност за пешеходците и превозните средства.

ACO KerbDrain

  • Бордюри с интегрирани отводнителни улеи
  • Монолитна система без свободни части
  • Специални елементи за кръгови кръстовища, автобусни спирки и други зони на трафик

ACO Monoblock PD

  • Монолитна структура за изключителна стабилност
  • Без свободни части
  • Защита от вандализъм, устойчив на трафик
  • Възможности за решения в различен цвят: антрацит и натюр

ACO Uniface covers

  • Капаци за достъп, изработени от неръждаема или поцинкована стомана, алуминий или чугун
  • Възможност за вграждане на различни типове настилки

TOP