Железопътни гари

Железопътните проекти изискват ефективно събиране на повърхностните води от зоните за пътници, превозни средства и подвижния състав. Отводнителни системи са от съществено значение за безопасната и надеждна експлоатация на железопътната мрежа.

ACO Monoblock PD

 • Монолитна структура за изключителна стабилност
 • Без свободни части
 • Защита от вандализъм, устойчив на трафик
 • Възможности за решения в различен цвят: антрацит и натюр

ACO MultiDrain

 • Отводнителни улеи от полимербетон
 • Широка гама от решетки с различен дизайн: чугун, неръждаема или поцинкована стомана, композитен материал
 • Разнообразие от слотови рамки
 • Свобода за индивидуално проектиране и вграждане на LED светлини

ACO SlotDrain

 • Слотови рамки за отводнителни канали
 • Възможност за избор на материал: поцинкована, неръждаема или CorTen стомана
 • Възможност за създаване на индивидуален дизайн или интегриране на LED светлини
 • Възможности за комбинации с улеи ACO MultiDrain и ACO XtraDrain

ACO XtraDrain

 • Леки отводнителни канали от композитен материал
 • Широка гама от решетки с различен дизайн: чугун, неръждаема или поцинкована стомана, композитен материал
 • Разнообразие от слотови рамки
 • Свобода на създаване на индивидуален дизайн и интегриране на LED светлини

TOP