Голям брой бани, професионална кухня и спа зона под един покрив. Поради тази причина хотелите да са измежду проектите с най-комплексно отводняване. Като добавим и високите изисквания за сигурност и комфорт на гостите, както и естетичните критерии - инвеститорите и архитектите се нуждаят от професионална подкрепа и експертиза при проектирането на цялостна система за управление на водите с безкомпромисна функционалност.

ACO Solutions for Hotels and Resorts

ACO има дългогодишен международен опит в системните решения за хотели. Богатото ни портфолио от продукти и услуги предлага приложение в следните зони:

TOP