Летище Бургас

АСО доставя цялостно решение за управление на повърхностни води за Летище Бургас, включващо отводняване на пистите, прилежащата инфраструктура, системи за пречистване на повърхностните води, както и мащабна инфилтрационна система към канализационния колектор. Техническият екип на АСО подпомага проектирането и изграждането на проекта.

Предизвикателство при отводняването на пистите е от една страна голямата водосборна площ, а от друга – изискването за устойчивост на отводнителните улеи за преминаване на самолети и тежко оборудване. Отводняването е изпълнено със системата ACO Monoblock, която се характеризира с изключителна устойчивост и безопасност. Улеите са сертифицирани за най-високия клас на натоварване F900.

Една от най-мащабните инфилтрационни системи в страната с размери над 1500 куб.м. е изпълнена към канализационния колектор на летището. Проектантите избират системата ACO Stormbrixx, заради несравнимите ѝ предимства по отношение на ефективен обем, гъвкавост при проектиране и бързина на инсталация.

Галерия

АСО Продукти:

  • ACO Monoblock RD - монолитни отводнителни улеи за високо натоварване
  • ACO Stormbrixx - система за инфилтрация на дъждовни води
  • ACO Oleopass - сепаратори за нефтопродукти
  • ACO Multitop - капаци за ревизионни шахти
  • ACO Combipoint - улични оттоци

TOP