пл. Жени Патева, Бургас

Реконструкцията на пл. Жени Патева предвижда пълна реконструкция на пространството, при съобразяване с наложилите се пешеходни връзки и съществуващата алейна структура. Целта е местата за отдих и обособената зона за детска площадка да станат още по-зелени и много по-посещавани, като са бъдат въведени и мерки за постигане на достъпна среда.

Галерия

АСО подпомага това с функционално и естетично отводняване ACO SlotDrain. Архитектът на проекта избира системата, тъй като тя дава възможност за ефективно отвеждане на повърхностните води от зоната на площада. Едновременно с това, видимата част на отводняването е дискретен тесен слот, който не нарушава визуално линията на настилката. Системата осигурява също така и оптимален комфорт и сигурност при преминаване.

Downloads

TOP