Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO PowerDrain е иновативен продукт за зони с тежко натоварване. Продуктовата линия има нова система от номинални ширини, универсална стабилност, функционалност, намаляване на шума и отлична рентабилност.

ACO PowerDrain

Усилена отводнителна система:

  • Оптимизирани номинални ширини

  • Ефективно и самопочистващо V-образни сечение на улея

  • Оптимална стабилност при тежки натоварвания

  • Специалната еластомерна вложка между улея и решетката за намаляване на шума

  • Клас на натоварване A15 – F900, съгласно БДС EN 1433

Оптимизиран дизайн:

С оптимизирането на номиналните ширини се намаляват разходите за монтаж. Освен това се улеснява полагането, тъй като разходите за бетон и изкопни работи намаляват значително в сравнение с традиционните номинални широчини.

Ефективност:

При ACO PowerDrain отново е запазено хидравлично ефективното и самопочистващо се V-образно напречно сечение, което ACO въвежда в линейното отводняване, както и материалът с висока якост - полимербетон. Конструкцията и материалът правят страничните стени на улея извънредно стабилни, което прави системата приложима при най-високия клас на натоварване F 900.

Шумоизолация:

ACO PowerDrain допринася за намаляване на шума в зоната на инсталация. Специалната еластомерна вложка между улея и решетката, в комбинация със сигурно заключена и стабилно фиксирана решетка, гарантира дълготрайно намаляване на шума при преминаване на автомобили върху улея. В допълнение, звукоизолиращата вложка предпазва улея от износване и по този начин удължава живота на цялата отводнителна система.

Улеи
Нископрофилни улеи
Събирателни шахти
Брошура ACO PowerDrainpdf
Продуктов каталог ACO PowerDrainpdf
ACO PowerDrain библиотека
ACO PowerDrain V75 библиотекаpdfdwg
ACO PowerDrain V125 библиотекаpdfdwg
ACO PowerDrain V175 библиотекаpdfdwg
ACO PowerDrain V275 библиотека pdfdwg
ACO PowerDrain V75
ACO PowerDrain V75, l=1000 mmpdfdwg
ACO PowerDrain V75, l=1000 mm, със заустване DN 110 pdfdwg
ACO PowerDrain V75, l=500 mmpdfdwg
ACO PowerDrain V75, l=500 mm, със заустване DN 110pdfdwg
ACO PowerDrain V75, l=1000 mm, с вграден наклонpdfdwg
ACO PowerDrain V75, l=1000 mm, h=100 mmpdfdwg
ACO PowerDrain V75 водосъбирателна шахтаpdfdwg
ACO PowerDrain V125
ACO PowerDrain V125, l=1000 mmpdfdwg
ACO PowerDrain V125, l=1000 mm, със заустване DN 110pdfdwg
ACO PowerDrain V125, l=500 mmpdfdwg
ACO PowerDrain V125, l=1000 mm, с вграден наклонpdfdwg
ACO PowerDrain V125, l=1000 mm, h=100 mmpdfdwg
ACO PowerDrain V125 водосъбирателна шахтаpdfdwg
ACO PowerDrain V175
ACO PowerDrain V175, l=1000 mmpdfdwg
ACO PowerDrain V175, l=1000 mm, със заустване DN 160pdfdwg
ACO PowerDrain V175, l=500 mmpdfdwg
ACO PowerDrain V175, l=1000 mm, с вграден наклонpdfdwg
ACO PowerDrain V175, l=1000 mm, h=100 mmpdfdwg
ACO PowerDrain V175 водосъбирателна шахтаpdfdwg
ACO PowerDrain V275
ACO PowerDrain V275, l=1000 mmpdfdwg
ACO PowerDrain V275, l=1000 mm, със заустване DN 200pdfdwg
ACO PowerDrain V275, l=500 mmpdfdwg
ACO PowerDrain V275, l=1000 mm, с вграден наклонpdfdwg
ACO PowerDrain V275, l=1000 mm, h=130 mmpdfdwg

АСО Общи указания за монтажpdf
ACO PowerDrain детайл за монтаж в асфалтpdfdwg
ACO PowerDrain детайл за монтаж в бетонpdfdwg
ACO PowerDrain детайл за монтаж в паважpdfdwg
Декларация за експлоатационни показатели ACO PowerDrainpdf
YouTube Thumbnail PowerDrain