ACO Bulgaria

ACO StormBrixx е практично и екологично решение за проекти, където няма изградена канализация или има органичен капацитет. Системата предлага използването като инфилтрационна система  или за задържане и контролирано освобождаване на дъждовни води. Едновременно с това спомага з защитата на населените места от наводнения и естествения цикъл на водата. 

ACO Stormbrixx

 

Базов елемент с интелигентна структура за оптимална стабилност
Страничен панел за полагане на геотекстил
Съединителни елементи
Ревизионна шахта
Ревизионна шахта със заготвени отвори за връзка
Капак за ревизионна шахта
Продуктов каталог ACO Strombrixxpdf
ACO Stormbrixx основно тялоpdfdwg
ACO Stormbrixx страничен панелpdfdwg
ACO Stormbrixx покривен панелpdfdwg
ACO Stormbrixx ревизионна шахтаpdfdwg
ACO Stormbrixx детайл за монтажpdfdwg
ACO Stormbrixx Инфилтрационна системаpdfdocx
TOP