Всички АСО сепаратори за нефтопродукти отговарят на БДС EN 858:2003. Те са хидравлично тествани и имат сертификат от независима лаборатория.

ACO ECO Plus

Полиетиленови сепаратори за нефтопродукти:

  • Клас на натоварване А15
  • Номинални размери 15 и 20 l/s
  • Ниско тегло
  • Клас I, съгласно БДС EN 858: 2003 (<5 mg/l)
Арт. NoОзначениеДебит
l/s
H
mm
FE
mm
FS
mm
Тегло
kg
DN
mm
Обем утайка
l
Обем масла
l
Общ обем
l
303634DIC1700/1515160051053013020017005002250
303635DIC2000/2020207550052016920020006003600
302464Надстройка-850--15.4----
302509Капак----9----

Сепариране на нефтопродукти - ACO Каломаслоувителиpdf
ACO ECO Plus, дебит 15 l/s, обем утайка 1700 lpdfdwg
ACO ECO Plus, дебит 20 l/s, обем утайка 2000 l pdfdwg
ACO ECO Plus, дебит 15 l/s, обем утайка 1700 lpdfdocx
ACO ECO Plus, дебит 20 l/s, обем утайка 2000 l pdfdocx
ACO ECO Plus детайл за монтажpdfdwg
Декларация за експлоатационни характеристики ACO ECO Pluspdf
TOP