Всички АСО сепаратори за нефтопродукти отговарят на БДС EN 858:2003. Те са хидравлично тествани и имат сертификат от независима лаборатория.

ACO ECO Plus B

Полиетиленови сепаратори за нефтопродукти с вграден байпас:

  • За открити паркинги
  • Клас на натоварване А15
  • Номинални размери 15 и 20 l/s
  • Максимален дебит през байпасните връзки от 75 до 100 l/s
  • Ниско тегло
  • Клас I, съгласно БДС EN 858: 2003 (<5 mg/l)

Коалесцентни сепаратори за нефтопродукти клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (< 5 mg/l) с вграден байпас за открити паркинги, с максимален дебит за преминаване през байпасната връзка от 15 до 100 l/s и дебит през сепаратора 20% от максималния.

Капак от полиетилен с клас на натоварване A15, съгласно БДС EN 124:2003.

Капакът разполага със система за заключване със секретен болт и интегрирано гумено уплътнение против миризми.

Арт. NoОзначениеДебит
l/s
Максимален
дебит l/s
H
mm
Тегло
kg
DN
mm
Обем утайка
l
Обем масла
l
Общ обем
l
303664DIC1700/15B1575164016030017005002250
303665DIC2000/20B20100211020230020006003600
302464Надстройка--85015.4----
302509Капак---9----
Сепариране на нефтопродукти - ACO Каломаслоувителигpdf
ACO ECO Plus, дебит 15 l/s - максимален дебит 75 l/s, обем утайка 1700 lpdfdwg
ACO ECO Plus, дебит 20 l/s - максимален дебит 100 l/s, обем утайка 2000 lpdfdwg
ACO ECO Plus, дебит 15 l/s - максимален дебит 75 l/s, обем утайка 1700 lpdfdocx
ACO ECO Plus, дебит 20 l/s - максимален дебит 100 l/s, обем утайка 2000 lpdfdocx
ACO ECO Plus детайл за монтажpdfdwg
Декларация за експлоатационни характеристики ACO ECO Pluspdf
TOP