Всички АСО сепаратори за нефтопродукти отговарят на БДС EN 858:2003. Те са хидравлично тествани и имат сертификат от независима лаборатория.

ACO Oleopator G-H

  • Сепараторите и каловите ями разполагат с ревизионен капак с OD Ø 600/800 мм
  • С коалесцентана вложка
  • Вътрешни части изработени от PEHD
Арт. NoОзначениеДебит
l/s

Tmin
mm

H1
mm
H2
mm
D2
mm
L
mm
Тегло
kg
DN/OD
mm
Обем утайка
l
Обем масла
l
Общ
обем
l
12856.01Oleopator G-H 65/650065813174417042402574514503156500550018812
12857.01Oleopator G-H 80/800080813174417042402622518504008000550020294
12858.01Oleopator G-H 100/10 0001008131744170424027025173040010 000550022817
Надстройка и капак с клас на натоварване А15, съгласно БДС EN 124
Надстройка и капак с клас на натоварване В 125, съгласно БДС EN 124
Надстройка и капак с клас на натоварване D 400, съгласно БДС EN 124
АСО Сепариране на нефтопродукти - ACO Каломаслоувителиpdf
ACO Oleopator G-H NS 65/6500 Hpdfdwg
ACO Oleopator G-H NS 80/8000 Hpdfdwg
ACO Oleopator G-H NS 100/10000 Hpdfdwg
ACO Oleopator G-H NS65 SF6500pdfdocx
ACO Oleopator G-H NS80 SF8000pdfdocx
ACO Oleopator G-H NS100 SF10000pdfdocx
ACO Oleopator G-H детайл за монтажpdfdwg
Декларация за експлоатационни характеристики ACO Oleopator G-Hpdf
TOP