ACO Clara Standard

 • Пречиствателни станции за битови и отпадъчни води
 • От полиетилен с висока плътност
 • Широка гама от размери
 • Максимална гъвкавост
 • Лесна инсталация и поддръжка
 • Ниски разходи за експлоатация
 • 10 години гаранция
 • Без необходимост от замонолитване

ACO Clara Concrete

 • Пречиствателни станции за битови и отпадъчни води
 • От бетон
 • Подходяща за големи хидравлични натоварвания
 • Максимална гъвкавост
 • Лесна инсталация и поддръжка
 • Ниски разходи за експлоатация
 • 10 години гаранция
 • За монтаж на големи дълбочини и в зони с тежко натоварване

ACO Clara Home

 • Пречиствателни станции за битови и отпадъчни води
 • От бетон или полиетилен с висока плътност
 • Максимална гъвкавост
 • Лесна инсталация и поддръжка
 • Ниски разходи за експлоатация
 • 10 години гаранция
 • За монтаж и в паркинг зони
TOP