Услугите на АСО - още едно предимство към отличните системни решения

Ние сме професионалисти във всички аспекти на управлението на повърхностни води. Винаги се радваме да предоставим международна си експертиза в услуга на нашите клиенти, както и на архитекти, проектанти и професионалисти в строителството.

Предлагаме разнообразие от услуги и консултации за всяка фаза на Вашия проект – от проектирането и спецификациите, до изграждането и поддръжката. Поставяме специален фокус на професионалното обучение на специалисти в областта на строителството.

Design

Проектиране & оптимизация

 • Системни решения
 • Продуктови и инсталационни детайли
 • Хидравлични и статични калкулации
 • Спецификации
 • Оптимизация на проекти

Support

Подкрепа на обекта

 • Супервизия на проекта
 • Обучения за инсталация
 • Инструкции на инсталация
 • Техническа документация

Care

Мониторинг и сервиз

 • Супервизия на проекта
 • Обучения за поддръжка
 • Инструкции за поддръжка
 • Сервиз

TOP