ACO Bulgaria

Трамвайни трасета

 

Управлението  на повърхностните води в градската среда, където движението на пешеходци, велосипедисти, автомобилен и публичен транспорт се припокриват с железопътната инфраструктура, изисква специален подход.

 

ACO TramDrain

 

  • Монолитни отводнителни улеи за трамвайни линии
  • Разработени за зони с комбиниран релсов и автомобилен трафик
  • Сигурна и безопасна инсталация
  • Защита от електрическо напрежение
  • Защита против корозия на прилежащите инсталации
TOP