С увеличаването на жилищното и обществено развитие и прилежащите търговски зони е необходимо внимателно да се обмисли планираното управление на повърхностните води и по-специално по отношение на изискванията за клас натоварване за всяка област. ACO предлага широк спектър от решения от пешеходен транспорт до превозни средства за доставка и обществен транспорт, както и продукти за пречистване на водите от нефтопродукти или мазнини.

Търговски зони

ACO SlotDrain

 • Слотово линейно отводняване
 • Възможности за индивидуален дизайн на слота, включително в крива
 • Възможности за различни материали неръждаема и поцинкована стомана
 • Съвместими с улеи ACO MultiDrain от полимербетон и ACO XtraDrain от композитен материал

ACO KerbDrain

 • Бордюри с интегрирани отводнителни улеи
 • Две функции в един монолитен елемент
 • Без подвижни части, устойчиви на вандализъм
 • Решения за инсталации в скоростни пътища или градски части
 • Елементи за изпълнение на кръгови движения, подходи или автобусни спирки
 • Клас на натоварване A15 – D400, съгласно БДС EN 1433

ACO Monoblock RD/PD

 • Монолитна отводнителна система
 • Монолитна структура за стабилност, дори в екстремни условия
 • Без подвижни части, устойчиви на вандализъм
 • Подходящи за пешеходен и автомобилен трафик
 • Опция за цвят: натюр или антрацит, в съответствие с цялостната визия на проекта
 • Клас на натоварване A15 – D400, съгласно БДС EN 1433
 • Mазнинозадържател комбиниращ 4 функции в едно компактно съоръжение- мазнинозадържател, ревизионен отвор, помпена станция, интегриран контрол на системата
 • Интелигентна система с контролер
 • Ефективно почистване и депониране без мирис

ACO Uniface covers

 • Капаци за достъп, изработени от неръждаема или поцинкована стомана, алуминий или чугун
 • Възможност за вграждане при различни типове настилки

ACO Lipumax

 • Сепаратор за мазнини от растителен и животински произход
 • Изработен от полиетилен с висока плътност
 • Клас на натоварване на капака А15, B125 или D400, съгласно БДC EN 124:2003
 • Структурна стабилност, гарантирана за 50 години
 • Защита против максимално ниво на подпочвените води
TOP