Услугите на АСО са достъпни за Вас при пълно спазване на препоръките за опазване на живота и здравето на нашите клиенти и служители по време на периода на извънредно положение във връзка с COVID-19!

Всички членове на екипа са на Ваше разположение на мобилен телефон, е-мейл, видео-разговор или друг предпочитан от Вас начин за дистанционна комуникация. Не се колебайте да се обръщате към нас за технически или търговски консултации, както и всякаква друга подкрепа за Вашите проекти!

Складът работи за предаване на стока при пълни мерки за безопасност и при предварителна уговорка.
За връзка със склада: 0886 828 243
За всички останали въпроси, избере контакт по-долу или се обадете на 0879 461 626

Регионални Мениджъри Продажби

NW

Йордан Георгиев

georgiev@aco.bg
0885 991 099

S

Димитър Сираков

sirakov@aco.bg
0886 601 087

SW & SE

Владимир Динев

dinev@aco.bg
0887 118 922

NE

Диян Близнаков

bliznakov@aco.bg
0886 649 435

MK & KO

Зоран Каргоски

kargoski@aco.bg
+389 70 335517

Магазини DIY

Васил Кръстанов

krastanov@aco.bg
0886 601 012

Търговска Администрация

Ирена Насалевска
Регион NW

nasalevska@aco.bg
0886 998 078

Мадлена Гергова
Регион S

gergova@aco.bg
0882 802 142

Веселина Енчева
Регион SW& SE

encheva@aco.bg
0884 157229

Яни Симов
Регион NE

simov@aco.bg
0884 158344

Рената Спасевска
Регион MK & KO

spasevska@aco.bg
088 8359149

Екатерина Божкова


bozhkova@aco.bg
0886 255 659

Технически отдел

Анна Грънчарова

grancharova@aco.bg
0885 993 099

Директор Бизнес Развитие

Венелин Кирилов

kirilov@aco.bg
0888 360 613

Сегмент мениджър
Инфраструктура

Васил Танев

tanev@aco.bg
0885 115858

Продуктов Мениджър
Индустриални и търговски сгради

Петър Събев

sabev@aco.bg
0888 998 109

Продуктов Мениджър
Индустриални и търговски сгради

Десислава Янакиева

yanakieva@aco.bg
0886 601 417

Продуктов Мениджър
Хотели и обществени сгради

Владимир Кръстев

krastev@aco.bg
0885 678 494

Специалист проектни решения

Мартина Русева

ruseva@aco.bg
0889 239 593

Специалист проектни решения

Нина Тянкова

tyankova@aco.bg
0889 336 199

Специалист проектни решения

Стела Захариева

zaharieva@aco.bg
0885 883 989

Координатор
ACO Academy

Ваня Джабирова

dzhabirova@aco.bg
0879 461 626


Офис асистент

Счетоводство и Логистика

Ирена Попова

popova@aco.bg

Счетоводство

Цветанка Фратева

frateva@aco.bg

Логистика

Маркетинг

Калина Парушева

parusheva@aco.bg

Маркетинг

Силвия Маринова

marinova@aco.bg

E-обучение

Мениджмънт

Георги Димов

dimov@aco.bg

Управляващ Директор

Тервел Пенков

penkov@aco.bg

Финансов Контролер

TOP