Съоръженията за преработка на храни са изключително чувствителна среда по отношение на безопасността на храните. В резултат на това, нашият ангажимент към хигиената в тази среда обхваща всички аспекти на процеса на отводняване – от проектирането и монтажа до почистването и поддръжката.

ACO сифон

 • АСО хигиеничен сифон – фиксирана височина

 • АСО хигиеничен сифон – телескопичен

 • Надстройка

 • Удължители

 • Решетки

 • Аксесоари

ACO улей с решетка

 • АСО хигиеничен улей с решетка – стандартен ръб

 • АСО хигиеничен улей с решетка – удължен ръб

 • АСО улей с решетка за винил – ръб за винил

 • Опция за решение с фиксирана височина

 • Решетки

 • Аксесоари

ACO модулен улей с решетка

 • АСО модулен улей с решетка

 • Решетки

 • Аксесоари

ACO модулен слотов улей

 • АСО модулен слотов улей

 • Решетки

 • Аксесоари

TOP