Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Основна цел проектирането и изграждането железопътни гари и перони е сигурността на пътниците, както и безпрепятственото им придвижване. Системите на АСО гарантират ефективно отвеждане на повърхностните води, без да прекъсват настилката или да създават препятствия за движение.

Железопътни гари и перони

Решения за магистрала

ACO Monoblock PD


ACO Multiline Seal In

 • Водоплътен като стандарт
 • Ефективно управление на водите
 • Дългосрочна защита за структурата
 • Интегрирано EPDM уплътнение
 • Проста система за сглобяване
 • Без допълнителни процеси
 • Разнообразие от ширини и защитни ръбове
 • V-образно сечение за по-добра хидравлика и самопочистващ ефект
 • Богат избор от решетки: чугун, неръждаема или поцинкована стомана, композитен материал


ACO Paving Access Covers

 • Разнообразие от материали и височини, съобразно изискванията на приложението
 • Защита от вандализъм и неоторизиран достъп до шахтата, посредством заключване
 • Възможност за изработка на размери по запитване
 • Гумени уплътнение за водоплътност и против миризми


ACO Stombrixx SD

 • Структурна стабилност
 • Достъп за инспекция до пълния обем на съоръжението
 • Леки сглобяеми елементи за бърз и лесен монтаж
 • Висок коефициент на съхранение
 • Устойчиво решение за приложение в паркинг зони и други, където е необходимо съхранение или инфилтрация на води

Предизвикателства при проектиране, изграждане и поддръжка на жп гари и перони

Ефективно отвеждане на повърхностните води

Отводняването на повърхността на пероните е задължителна предпоставка за комфорта на пътниците и придвижването.

Събиране на повърхностните води

Често железопътните гари се намират в слабо населени зони, без изградена централна канализация или със съществуваща такава с ограничен капацитет. Събирането на повърхностните води изисква алтернативни решения.

Лесна поддръжка

Системите и материалите, инсталирани в зоните на перона трябва да са дълготрайни и да спомагат за лесната поддръжка на зоната, с цел да се избегне спиране на придвижването.