Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO StormBrixx е патентована модулна система от полипропилен за инфилтрация или задържане на дъждовните води. Система е практично и екологично решение за проекти, които се намират в зони без изградена канализация или канализация с органичен капацитет. Универсалният дизайн позволява на системата да се използва в конфигурации и приложения във всички строителни среди като самостоятелно решение или като част от интегрирана система за устойчиво управление на повърхностни води. Патентованото свързване на елементите, тип зидария, гарантира изключителна устойчивост и здравина на конструкцията.

ACO Stormbrixx


ACO Stormbrixx SD

Области на приложение

 • Озеленени зони с пешеходен трафик
 • Озеленени зони с преминаване на градинска техника
 • Автомобилни алеи, паркинги за автомобили до 9,000 kg
 • Инцидентен трафик на аварийни автомобили
 • При възможен натоварен трафик - обърнете се към ACO Design team.

ACO Stormbrixx HD

Области на приложение

 • Озеленени зони с пешеходен трафик
 • Озеленени зони с преминаване на градинска техника
 • Трафик на товарни автомобили до 30,000 kg
 • За приложения с необичайно големи натоварвания и/или високи подпочвени води - обърнете се към ACO Design team.

ACO Stormbrixx SD

 • Височина на един слой: 914 mm
 • Обем основен елемент: 0.638 куб.м
 • Коефициент на съхранение 97%
 • Изпитана от MFPA Лайпциг

Пример: 10 куб.м = 10.000 l / 319 l = 32 основни елемента

Пешеходен трафикАвтомобилен трафик
СлоевеОбратен насипДълбочина на монтажОбратен насипДълбочина на монтаж
min.
mm
max.
mm
max.
mm
min.
mm
max.
mm
max.
mm
140020002914600*20002914
240020003828600*20003828

* Моля съобразете необходимата пътна конструкция
* За стойности извън таблицата, обърнете се към ACO SWM Design team

ACO Stormbrixx HD

 • Височина на един слой: 610 mm
 • Обем основен елемент:0.418 куб.м
 • Коефициент на съхранение 95%
 • DIBt сертификат

Пример: 10 куб.м = 10.000 l / 209 l = 48 основни елемента

Пешеходен трафикАвтомобилен трафик
СлоевеОбратен насипДълбочина на монтажОбратен насипДълбочина на монтаж
min.
mm
max.
mm
max.
mm
min.
mm
max.
mm
max.
mm
1600*34004010100034004010
2600*34005230100034005230
3600*34005230100034005230

* Моля съобразете необходимата пътна конструкция
* За стойности извън таблицата, обърнете се към ACO SWM Design team

ACO Stormbrixx SD

Базов елемент
Страничен панел за полагане на геотекстил
Горен панел
Съединителни елементи
Ревизионна шахта
Покриващ панел за 1/2 слой
Ревизионна шахта със заустване
Капак за ревизионна шахта

ACO Stormbrixx HD

Базов елемент
Страничен панел за полагане на геотекстил
Горен панел
Съединителни елементи
Ревизионна шахта
Ревизионна шахта със заготвени отвори за връзка
Ревизионна шахта със заустване
Капак за ревизионна шахта
Брошура ACO Stormbrixxpdf
Продуктов каталог ACO Strombrixxpdf
ACO Stormbrixx SD, HD - основни телаpdfdwg
ACO Stormbrixx SD основно тялоpdfdwg
ACO Stormbrixx SD страничен панелpdfdwg
ACO Stormbrixx SD горен панелpdfdwg
ACO Stormbrixx HD основно тялоpdfdwg
ACO Stormbrixx HD страничен панелpdfdwg
ACO Stormbrixx HD горен панелpdfdwg
ACO Stormbrixx HD конекторpdfdwg
ACO Stormbrixx HD ревизионна шахтаpdfdwg
ACO Stormbrixx SD - инсталация на 1 слой в тревна площpdfdwg
ACO Stormbrixx SD - инсталация на 1/2 слой в тревна площpdfdwg
ACO Stormbrixx SD - инсталация на 1/2 слой в тревна площ с утаителна частpdfdwg
ACO Stormbrixx SD - инсталация на 1 слой в паркинг зонаpdfdwg
ACO Stormbrixx HD - инсталация на 1 слой в тревна площpdfdwg
ACO Stormbrixx HD - инсталация на 1 слой разрезpdfdwg
ACO Stormbrixx HD - инсталация на 2 слоя изглед в планpdfdwg
ACO Stormbrixx HD - инсталация на 3 слоя разрезpdfdwg
ACO Stormbrixx HD - система в отводняване и сепаратор за тежко натоварванеpdfdwg
ACO Stormbrixx SD Инфилтрационна системаpdfdocx
ACO Stormbrixx HD Инфилтрационна системаpdfdocx
ACO Stormbrixx - интрукции за почистване и поддръжкаpdf