Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO KerbDrain е монолитен елемент, който съчетава бордюр с отводняване. Системата позволява свобода при проектирането и оформянето на пътни платна, паркинги, кръгови движения и автобусни спирки. Разнообразието от ширини и профили позволяват инсталация на системата, както в града, така и на скоростни пътища и магистрали. За класове на натоварване до D400, съгласно БДС EN 1433.

ACO KerbDrain

Бордюри с интегрирани отводнителни улеи:

  • Две функции в един монолитен елемент

  • Без подвижни части, устойчиви на вандализъм

  • Решения за инсталации в скоростни пътища или градски части

  • Елементи за изпълнение на кръгови движения, подходи или автобусни спирки

  • Клас на натоварване A15 – D400, съгласно БДС EN 1433

Стандартен бордюр за градски зони
Скосен бордюр за надлъжно отводняване на магистрали
Продуктов каталог ACO KerbDrainpdf
KD305
Наклон0%0.50%1%
Дължина на участък
L [m]
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Q [l/s]

q [l/s/m]
7.100.71
6.500.33
6.100.20
5.700.14
5.400.11
5.200.09
4.900.07
4.700.06
4.600.05
4.500.05

Q [l/s]

q [l/s/m]
9.500.95
10.100.51
10.600.35
10.800.27
10.900.22
11.000.18
11.100.16
11.100.14
11.200.12
11.200.11

Q [l/s]

q [l/s/m]
11.101.11
12.200.61
13.000.43
13.600.34
13.900.28
14.200.24
14.300.20
14.500.18
14.700.16
14.800.15
KD480
Наклон0%0.50%1%
Дължина на участък
L [m]
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Q [l/s]

q [l/s/m]
24.002.40
22.001.10
20.700.69
19.700.49
18.900.38
18.000.30
17.200.25
16.600.21
16.000.18
15.600.16

Q [l/s]

q [l/s/m]
28.302.83
28.801.44
29.000.97
29.300.73
29.400.59
29.700.50
29.700.42
29.700.37
29.700.33
29.700.30

Q [l/s]

q [l/s/m]
31.603.16
33.601.68
34.701.16
36.000.90
36.800.74
37.200.62
37.300.53
37.600.47
37.700.42
37.900.38

ACO KerbDrain библиотека
ACO KerbDrain 305 библиотека pdfdwg
ACO KerbDrain 480 библиотекаpdfdwg
ACO KerbDrain 305
ACO KerbDrain 305 отводнителен елемент 500 mmpdfdwg
ACO KerbDrain 305 отводнителен елемент 1000 mmpdfdwg
ACO KerbDrain 305 ревизионен елементpdfdwg
ACO KerbDrain 305 централен елементpdfdwg
ACO KerbDrain 305 ляв елемент за наклон със заустване в лявоpdfdwg
ACO KerbDrain 305 десен елемент за наклон със заустване в лявоpdfdwg
ACO KerbDrain 305 външен елемент за ъгълpdfdwg
ACO KerbDrain 305 външен елемент с външен радиусpdfdwg
ACO KerbDrain 305 челна плоча с хоризонтално заустванеpdfdwg
ACO KerbDrain 305 външен елемент с вътрешен радиусpdfdwg
ACO KerbDrain 305 ляв елемент за наклон със заустване в дясноpdfdwg
ACO KerbDrain 305 централен елемент, перфориранpdfdwg
ACO KerbDrain 305 десен елемент за наклон със заустване в дясноpdfdwg
ACO KerbDrain 305 водосъбирателна шахта h=87 cmpdfdwg
ACO KerbDrain 305 водосъбирателна шахта h=119 cmpdfdwg
ACO KerbDrain 480
ACO KerbDrain 480 ревизионен елементpdfdwg
ACO KerbDrain 480 елемент за сключване на кабелиpdfdwg
ACO KerbDrain 480 централен елементpdfdwg
ACO KerbDrain 480 комбинирана челна плочаpdfdwg
ACO KerbDrain 480 елемент с външен радиусpdfdwg
ACO KerbDrain 480 челни плочи с хоризонтално заустванеpdfdwg
ACO KerbDrain 480 елемент с вътрешен радиусpdfdwg
ACO KerbDrain 480 челна плоча със заустване към монолитен улейpdfdwg
ACO KerbDrain 480 ляв елемент за наклон pdfdwg
ACO KerbDrain 480 бордюр с интегрирано отводняванеpdfdwg
ACO KerbDrain 480 десен елемент за наклон pdfdwg
ACO KerbDrain 480 водосъбирателна шахта h=87 cmpdfdwg
ACO KerbDrain 480 водосъбирателна шахта h=103 cmpdfdwg
АСО Общи указания за монтажpdf
ACO KerbDrain 305 детайл за монтаж на централен елемент в бетонpdfdwg
ACO KerbDrain 305 детайл за монтаж на ревизия от чугунpdfdwg
ACO KerbDrain 305 детайл за монтаж на ревизия с вертикално заустванеpdfdwg
ACO KerbDrain 305 детайл за монтаж в различни настилкиpdfdwg
ACO KerbDrain 305 примерни изгледи през елемент с ляв наклонpdfdwg
ACO KerbDrain 480 детайл за монтаж на централен елемент в асфалтова настилка и паважpdfdwg
ACO KerbDrain 480 детайл за монтаж в асфалтова настилкаpdfdwg
ACO KerbDrain 350pdfdocx
ACO KerbDrain 480pdfdocx
Декларация за експлоатационни показатели ACO KerbDrainpdf
Технология за почистване и поддръжка на бордюри с интегрирано отводняване ACO KerbDrainpdf
Image-ACO-KerbDrain-YouTube-video-thumbnail