Основна част от портфолиото на ACO включва производство на специализирани системи за управление на водата за националните железопътни и леки железопътни и автобусни мрежи и принадлежащите обслужващи обществени гари, спирки и станиции. В натоварените зони на трафик наличието на отводнителни системи за управление на повърхностни води, който не са уязвими за вандализъм и аварии, е важно за обществената безопасност.

Обществен транспорт

TOP