Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Основна част от портфолиото на ACO включва производство на специализирани системи за управление на водата за националните железопътни и леки железопътни и автобусни мрежи и принадлежащите обслужващи обществени гари, спирки и станиции. В натоварените зони на трафик наличието на отводнителни системи за управление на повърхностни води, който не са уязвими за вандализъм и аварии, е важно за обществената безопасност.

Обществен транспорт

TOP