Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Голям брой бани, професионална кухня и спа зона под един покрив. Поради тази причина хотелите са измежду проектите с най-комплексно отводняване. Като добавим и високите изисквания за сигурност и комфорт на гостите, както и естетичните критерии - инвеститорите и архитектите се нуждаят от професионална подкрепа и експертиза при проектирането на цялостни системи за отводняване на хотели с безкомпромисна функционалност.

ACO Solutions for Hotels and Resorts

ACO има дългогодишен международен опит в системните решения за хотели. Богатото ни портфолио от продукти и услуги предлага приложение в следните зони:


Референтни проекти


TOP