Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO MG Gullies

ACO MG Gullies: точково отводняване

Точковите сифони от серията ACO MG с решетки от неръждаема стомана са подходящи тръбни системи с муфена връзка.

Ограждащ фланец

Ограждащият фланец от 50 mm осигурява оптимална връзка с мазана хидроизолация гарантира пълна водоплътност в душ зоната.

Ниска инсталационна височина

Ниската инсталационна височина от 51 mm на точковите сифони ACO MG Ви дава свобода на проектиране и позволява монтаж както при саниране на бани, така и при ново строителство.

Лесно почистване

Точковите сифони ACO MG предоставят пълен достъп до тръбната система и улесняват ревизията и почистването.

Решетки от неръждаема стомана

Точковите сифони ACO MG се предлагат с решетки от неръждаема стомана с рамка в размери 105х105 mm или 150х150 mm.

Различни варианти на заустване

ACO MG точкови сифони за баня се предлагат с различни варианти на заустване - с хоризонтално или вертикално заустване при необходимост за преливане през плочата.

DN 40

DN 40/50

DN 50

DN 40

DN 40/50

DN 50

DN 40/50

DN 40/50

Техническа брошура ACO ShowerDrainpdf
Ценова листа ACO ShowerDrainpdf