Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Гравитационно отводняване на покриви

При дъждовни валежи върху един плосък покрив, обемът на дъждовната вода може да нарасне чувствително. ACO предлага функционални решения специално фокусирани върху ефективно отводняване на плоските покривни повърхности.

При по-малки покривни повърхности, използването на гравитационни отводнителни системи е подходящото решение.

  • Spin водоприемници, направени от неръждаема стомана или чугун.
  • Малки покривни повърхности, до 150 m² на покривен водоприемник
  • Без ограничение в подпокривното пространство
  • Къс хоризонтален клон