Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Urban Surface Design

Подпомагаме създаването на градската среда на бъдещето

Инфраструктурата и озеленените площи дефинират атмосферата на града. Днес все повече населени места обръщат внимание на създаването на благоприятна среда, която не само определя качеството на живот, но и е с модерна и естетична визия. В съвременния свят реконструкциите и изграждането на нови елементи в градовете подпомагат развитието на бизнеса и определят демографската структура. При разработването на градски проекти от особена важност са защитата на околната среда, както и дълготрайност и устойчивост на решенията.

Изберете някое от приложенията, за да се запознаете с продуктите и решенията на АСО или изтеглете интерактивно портфолио ACO Urban Surface Design.

Архитектурни концепции