Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO KerbDrain. Choose excellence.

Rondo shopping ceneter, Büdelsdorf, Germany

Уникалният и иновативен дизайн на системата ACO KerbDrain предлага отводняване и бордюр в един продукт, като по този начин не се нарушава повърхността на уличното платно.

Maria Louisa Boulevard, Varna, Bulgaria

FHWT, Berlin, Germany
Blackpool, UK

Системата ACO KerbDrain е отличена с редица международни награди, сред които и Наградата на Кралицата за Иновации във Великобритания.

  • Елегантно решение, комбиниращо отводняване и бордюр в една система
  • Възможност за различни размери и профили на бордюра
  • Идеално решение при равни повърхности, при надлъжни наклони ≤ 2% или при много стръмни участъци
  • Премахва необходимостта от точкови оттоци и оставя повърхността свободна от всякакви решетки
  • Защитен от вандализъм, без отваряеми части, благодарение на монолитната структурата

Multikom showroom, Plovdiv, Bulgaria