Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Капаци за шахти и улични отоци

ACO е водещ производител на продукти от чугун. Нашите леярни произвеждат висококачествени елементи за пътно строителство и отводняване, благодарение на иновативните ни технологии и горда традиция в чугунолеенето, стартирала през 1652 г.Капаците за ревизионни шахти и решетки за оттоци на АСО са отличени със знака за качество RAL GZ 692. Съгласно този стандарт се провеждат допълнителни тестове на продукта освен изброените в общовалидните норми като напр. EN 124.

ACO Multitop

 • Самонивелиращи се капаци за шахти от чугун
 • Защита от вандализъм
 • Противоплъзгаща повърхност за оптимална безопасност
 • Опция за визуализация на герб или лого

ACO Combipoint

 • Улични отоци с еластично и телескопично тяло
 • Самонивелиращи се решетки от чугун
 • Тотална адаптация на тялото на шахтата
 • Защита от вандализъм

ACO BridgeDrain

 • Произведени от чугун за висока дълготрайност
 • Клас D400 съгласно БДС EN 124
 • Висок хидравличен капацитет
 • Безболтово заключване за предпазване от инциденти
 • Гумени уплътнения за предпазване от износване
 • Опция за странично приемане на вода при строителство
 • Надеждна връзка с хидроизолацията