Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Сепаратори за нефтопродукти

Всички АСО каломаслоуловители отговарят на БДС EN 858:2003. Те са хидравлично тествани и имат сертификат от независима лаборатория.


Сепаратори за монтаж в земята

Сепаратори от полиетилен 3-10 l/s

 • Коалесцентни сепаратори за нефтопродукти от полиетилен висока плътност PE-HD
 • Опция за надстройка за клас на натоварване от А15 до D400
 • За третиране на дъжовни води от открити паркинги
 • Полиетиленови сепаратори за нефтопродукти с вграден байпас
 • Клас на натоварване от А15 до D400
 • Номинални размери от 3 до 10 l/s
 • Максимален дебит през байпасните връзки от 15 до 50 l/s
 • За третиране на дъжовни води от открити паркинги

Сепаратори от полиетилен с интегрирана надстройка

 • Коалесцентни сепаратори за нефтопродукти от полиетилен висока плътност PE-HD
 • Интегрирана надстройка за клас на натоварване от А15 до D400
 • За третиране на дъжовни води от открити паркинги
 • Коалесцентни сепаратори за нефтопродукти от полиетилен висока плътност PE-HD с вграден байпас
 • Интегрирана надстройка за клас на натоварване от А15 до D400
 • Максимален дебит през байпасните връзки от 15 до 50 l/s
 • За третиране на дъжовни води от открити паркинги

Сепаратори от бетон за дълбок монтаж

 • Коалесцентни сепаратори за нефтопродукти от високоякостен стоманобетон
 • Клас на натоварване D400
 • Номинални размери от 3 до 100 l/s
 • Коалесцентни сепаратори за нефтопродукти от високоякостен стоманобетон с вграден байпас
 • Клас на натоварване D400
 • Номинални размери от 3 до 100 l/s
 • Максимален дебит през байпасните връзки от 60 до 300 l/s

Сепаратори от стъклопласт с голям капацитет

 • Коалесцентни сепаратори за нефтопродукти от стъклопласт GRP
 • Опции за надстройка за клас на натоварване от А15 до D400
 • Номинални размери от 3 до 50 l/s
 • хоризонтални сепаратори за номинални размери 65-100 l/s
 • Сепаратори за нефтопродукти от стъклопласт с вграден байпас
 • Класoве на натоварване от А15 до D400
 • Номинални размери от 6 до 30 l/s
 • Максимален дебит през байпасните връзки от 60 до 300 l/s
 • Възможност за отводняване на големи площи, в комбинация с традиционни технологии за сепариране
 • За открити паркинги

Свободностоящи сепаратори за нефтопродукти

 • Коалесцентни сепаратори за нефтопродукти с интегрирана помпа
 • Номинални размери от 3 до 10 l/s
 • За монтаж в пода или вграждане в стоманобетонна шахта
 • Коалесцентни сепаратори за нефтопродукти с компактни размери
 • Номинални размери 3 и 6 l/s
 • За монтаж в пода или вграждане в стоманобетонна шахта
 • Коалесцентни сепаратори за нефтопродукти
 • Опция за надстройка за клас на натоварване B125
 • Номинални размери 1.5 и 3 l/s
 • За монтаж в пода или вграждане в стоманобетонна шахта

Сепариране на тежки метали и опасни течности

 • Филтър за нефтопродукти,тежки метали и неразтворени вещества
 • Изработен от устойчив стъклопласт GRP
 • Филтър за тежки метали за отводняване на големи площи
 • Изработен от стоманобетон
 • Резервоар за събиране на опасни вещества
 • Изработен от стъклопласт GRP
 • За съхранение на големи обеми
 • Автоматична клапа за отделяне на опасни вещества
 • Изработена от стоманобетон съгласно DIN 4282