Сепаратори за нефтопродукти

Всички АСО каломаслоуловители отговарят на БДС EN 858:2003. Те са хидравлично тествани и имат сертификат от независима лаборатория.

ACO Oleopator P

 • Полиетиленови сепаратори за нефтопродукти
 • Класове на натоварване от А15 до D400
 • Номинални размери от 3 до 10 l/s
 • За открити паркинги

ACO Oleopass P

 • Полиетиленови сепаратори за нефтопродукти с вграден байпас
 • Клас на натоварване от А15 до D400
 • Номинални размери от 3 до 10 l/s
 • Максимален дебит през байпасните връзки от 15 до 50 l/s
 • За открити паркинги

ACO Oleopator P-SD

 • Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти за монтаж под земята с интегрирана надстройка
 • За вграждане в земята
 • С автоматично затварящо устройство с поплавък при 0,9g/cm3
 • С интегрирано оформена повдигаща тръба за различна входна височина
 • Опционално надграждане с бетонни носещи пръстени 60, 80 и 100 mm до входящ Tmax
 • Структурна стабилност, гарантирана за 50 години
 • Защита против максимално ниво на подпочвените води
 • Химическа устойчивост срещу нефтопродукти, неорганични киселини, основи, водни разтвори
 • Капак - допълнителен аксесоар

ACO Oleopass P-SD

 • Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти с вграден байпас от полиетилен за открити паркинги с инегрирана надстройка
 • С автоматично затварящо устройство с поплавък при 0,9g/cm3
 • С интегрирано оформена повдигаща тръба за различна входна височина
 • Опционално надграждане с бетонни носещи пръстени 60, 80 и 100 mm до входящ Tmax
 • Капак - допълнителен аксесоар
 • Структурна стабилност, гарантирана за 50 години
 • Защита против максимално ниво на подпочвените води
 • Интегрирана надстройка
 • Химическа устойчивост срещу нефтопродукти, неорганични киселини, основи, водни разтвори
 • С автоматично затварящо устройство
 • Класове на натоварване от А15 до D400

ACO Oleopator G

 • Сепаратори за нефтопродукти от стъклопласт
 • Клас на натоварване от А15 до D400
 • Номинални размери от 3 до 50 l/s

ACO Oleopass G

 • Сепаратори за нефтопродукти от стъклопласт с вграден байпас
 • Класoве на натоварване от А15 до D400
 • Номинални размери от 6 до 30 l/s
 • Максимален дебит през байпасните връзки от 60 до 300 l/s
 • Възможност за отводняване на големи площи, в комбинация с традиционни технологии за сепариране
 • За открити паркинги

ACO Stormclean Technical Filter

 • Филтър за нефтопродукти
 • Eфективно пречистване на водатa чрез отстраняване на нефтопродукти,тежки метали и неразтворени вещества
 • Оптимална достъпност за поддръжка, почистване и изхвърляне
 • Изработен от устойчив стъклопласт- лек като пластмаса, здрав като бетон
 • Тестван живот на филтъра до четири години * в зависимост от местните условия на замърсеност
 • Позволява инфилтриране на вода директно в почвата, намалявайки нуждата от пречиствателни станции и обществени канализационни системи
 • Постига висококачествена чистота на водата - подходяща за инфилтрация.
 • Тестван според строгия австрийски стандарт Önorm 2506-3

ACO Geopator

 • Коалесцентни сепаратори за нефтопродукти
 • Номинални размери 3 и 6 l/s
 • За монтаж в пода или вграждане в стоманобетонна шахта

ACO Coalisator P

 • Коалесцентни сепаратори за нефтопродукти
 • Клас на натоварване B125
 • Номинални размери 1.5 и 3 l/s
 • За монтаж в пода или вграждане в стоманобетонна шахта

ACO Oleopator

 • Коалесцентни сепаратори за нефтопродукти
 • Клас на натоварване D400
 • Номинални размери от 3 до 100 l/s
 • За монтаж под земята
 • Произведени от високоякостен стоманобетон

ACO Oleopass

 • Коалесцентни сепаратори за нефтопродукти с байпас
 • Клас на натоварване D400
 • Номинални размери от 3 до 100 l/s
 • Максимален дебит през байпасните връзки от 60 до 300 l/s
 • За монтаж под земята
 • Произведени от високоякостен стоманобетон
 • За открити паркинги

ACO Shut-off Valve

 • Автоматична клапа за отделяне на опасни вещества
 • Изработена от стоманобетон съгласно DIN 4282
 • За изпълнение като междинна клапа
 • С електрическо задвижване - изпълнение с и без защита от експлозиви
 • Време за затваряне 10 секунди
 • Възможност за обратна връзка "отворено" / "затворено"

ACO HMS

 • Филтър за тежки метали за отводняване на големи площи
 • Изработен от стоманобетон
 • Висока ефективност на утаяване и филтриране
 • Компактна конструкция
 • Лесна подръжка

ACO GRP Tank

 • Резервоар за събиране на опасни вещества
 • Изработен от стъклопласт
 • За съхранение на големи обеми
 • Ниско тегло
 • Висока дълготрайност
 • Голяма дълбочина на монтаж
 • Висока химическа устойчивост
TOP