Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Всички АСО сепаратори за нефтопродукти отговарят на БДС EN 858:2003. Те са хидравлично тествани и имат сертификат от независима лаборатория.

ACO Oleopator P-SD
Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти за монтаж под земята с интегрирана надстройка

Предимства на системата

 • За вграждане в земята
 • С автоматично затварящо устройство с поплавък при 0,9g/cm3
 • С интегрирано оформена повдигаща тръба за различна входна височина
 • Опционално надграждане с бетонни носещи пръстени 60, 80 и 100 mm до входящ Tmax
 • Структурна стабилност, гарантирана за 50 години
 • Защита против максимално ниво на подпочвените води
 • Химическа устойчивост срещу нефтопродукти, неорганични киселини, основи, водни разтвори
 • Капак - допълнителен аксесоарКласове на натоварване според приложението.

Възможност за корекция на височината на надстройката по време не монтаж.

Защита против максимално ниво на подпочвените води.

Арт. No.ОзначениеДебит
[l/s]
ϕD
[mm]
H1
mm
H1
mm
Tmin
[mm]
Tfix
[mm]
Tmax
[mm]
Тегло
[kg]
DN
[mm]
Обем утайка
[l]
Обем масла
[l]
Общ обем
[l]
3903.40.00Oleopator P-SD NS 3/3003110966946841970137068100381240731
3913.40.00Oleopator P-SD NS 3/6003110123612168419701370791006612401009
3923.40.00Oleopator P-SD NS 3/9003110145014308419701370841009272401272
3906.40.00Oleopator P-SD NS 6/6006160126112418109501340861507022351036
3916.40.00Oleopator P-SD NS 6/1200616017431723810950126010115011802351529
3908.40.00Oleopator P-SD NS 8/8008160147314538109501340961507802601246
3910.40.00Oleopator P-SD NS 10/10001016017431723810950126010515010572601529

Капак клас на натоварване A15 съгласно БДС EN 124

 • Капак от бетон и рамка и чугун
 • Без заключване

Подходящ за:

 • Oleopator P-SD
 • Oleopass P- SD
 • Sludge Trap P-SD

Арт. No.0150.65.36

Капак клас на натоварване B125, съгласно БДС EN 124

 • Капак от бетон и рамка и чугун
 • Без заключване

Подходящ за:

 • Oleopator P-SD
 • Oleopass P- SD
 • Sludge Trap P-SD

Арт. No. 701740

Капак клас на натоварване D400 съгласно БДС EN 124

 • Капак от бетон и рамка и чугун
 • Без заключване

Подходящ за:

 • Oleopator P-SD
 • Oleopass P- SD
 • Sludge Trap P-SD

Арт. No. 701737

Адапторен пръстен

 • от бетон
 • за увеличаване дълбочината на шахтата

Подходящ за:

 • Oleopator P-SD
 • Oleopass P- SD
 • Sludge Trap P-SD

ARV 625 x 60 - Арт. No. 742011

ARV 625 x 80 - Арт. No. 742012

ARV 625 x 100 - Арт. No. 742013

Оборудване за вземане на проби

Подходящ за:

 • Oleopator P-SD
 • Oleopass P- SD
 • Sludge Trap P-SD

Арт. No. 701246

Плоско уплътнение между капак и сепаратор

Подходящ за:

 • Oleopator P-SD
 • Oleopass P- SD
 • Sludge Trap P-SD

Арт. No. 0150.66.83

Адапторен ринг от пластмаса за клас на натоварване D400

Подходящ за:

 • Oleopator P-SD
 • Oleopass P- SD
 • Sludge Trap P-SD

Арт. No. 418879

Дистрибуционна плоча от бетон за клас на натоварване D400

Подходящ за:

 • Oleopator P-SD
 • Oleopass P- SD
 • Sludge Trap P-SD

Арт. No. M01456

Свързващ пръстен между шахта и надстройка

Подходящ за:

 • Oleopator P-SD
 • Oleopass P- SD
 • Sludge Trap P-SD

Арт. No. 0150.72.63

Шахта за вземане на проби

 • От полиетилен с диаметър 450 mm
 • С интегриран чугунено- бетонен капак клас на натоварване В 125
 • Със защита против миризми

Подходящ за:

 • Oleopator P-SD
 • Oleopass P- SD
 • Sludge Trap P-SD

DN 100,с наклон 160 mm Арт. No. 3300.13.10

DN 100, с наклон 30 mm Арт. No. 3300.13.11

DN 150, с наклон 160 mm Арт. No. 3300.13.20

DN 150, с наклон 75 mm Арт. No. 3300.13.20

Шахта за вземане на проби

 • От полиетилен с диаметър 450 mm
 • С интегриран чугунено- бетонен капак клас на натоварване D400
 • Със защита против миризми

Подходящ за:

 • Oleopator P-SD
 • Oleopass P- SD
 • Sludge Trap P-SD

DN 100,с наклон 160 mm Арт. No. 3300.13.15

DN 100, с наклон 30 mm Арт. No. 3300.13.16

DN 150, с наклон 160 mm Арт. No. 3300.13.25

DN 150, с наклон 75 mm Арт. No. 3300.13.26

Елемент за удължаване

 • От полиетилен
 • Улъжителна височина от 100 до 650 mm
 • Може да бъде отрязан на интервали от 45 mm по продължение на маркировките

Подходящ за:

 • Oleopator P-SD
 • Oleopass P- SD
 • Sludge Trap P-SD

Арт. No. 3300.13.00

Алармено устройство

 • Позволява комбинирано или отделно управление на нивото на маслата, утайките и течността
 • контрол на маслата и течността

Подходящ за:

 • Oleopator P-SD
 • Oleopass P- SD
 • Sludge Trap P-SD

Арт. No. 6751.65.52

Сепариране на нефтопродукти - ACO Каломаслоувителиpdf
ACO Oleopator P-SD библиотекаpdf
ACO Oleopator P-SD NS3-300pdfdwg
ACO Oleopator P-SD NS3-600pdfdwg
ACO Oleopator P-SD NS3-900pdfdwg
ACO Oleopator P-SD NS6-600pdfdwg
ACO Oleopator P-SD NS6-1200pdfdwg
ACO Oleopator P-SD NS8-800pdfdwg
ACO Oleopator P-SD NS10-1000pdfdwg
ACO Oleopator P- SD Инструкции за монтаж и експлоатацияpdf