Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Проектирането и изграждането на системи зa отводняване на тунели изискват специален фокус върху безопасността, пожароустойчивостта и ниските разходи за поддръжка. ACO предлага иновативни висококачествени решения и професионална експертиза, съгласно изискванията на Европейските норми и местните регулации.

Железопътни тунели

ACO Monoblock RD


ACO Monoblock SD


ACO Emergency valve system

  • Произведена от стоманобетон за висока дълготрайност
  • Взривозащитен механизъм за предпазване от експлозии
  • Голяма дълбочина на монтаж
  • Капак с клас на натоварване D400 съгласно БДС EN124


ACO Oleopator G

  • Всички номинални размери тествани от института LGA
  • Оптимална достъпност за почистване и поддръжка
  • Вграденият коалесцентен филтър може да бъде демонтиран за почистване без да се изпразва сепаратора
  • Материал устойчив на агресивни вещества

Проектирането и изграждането на системи за отводняване на тунели изискват специален фокус върху безопасността, пожароустойчивостта и ниските разходи за поддръжка. ACO предлага иновативни висококачествени решения и професионална експертиза, съгласно изискванията на Европейските норми и местните регулации.

Предизвикателства при проектиране, изграждане и поддръжка на жп тунели

Разлив на опасни вещества

В случай на инцидент в тунела, премахването на запалими течности от пътното платно възможно най-бързо, намалява риска от възникване на пожар.

Химическа устойчивост

Използването на агресивни вещества против замръзване на пътното платно и инцидентен разлив на опасни вещества водят до разрушаване на материали с ниска химическа устойчивост

Защита от пожар

Изграждането на противопожарни отделения предотвратява разпространението на огън или запалими течности. По този начин се защитават хората в тунела, както и скъпоструващи конструкции и инсталации.

ACO. we care for water

Footer

TOP

За нас

Силен бранд в целия свят. АСО гарантира професионално отводняване, икономично пречистване, контролирано освобождаване и повторно използване на водите.

Научете повече...

ACO по света

ACO има свои офиси в над 40 държави и над 30 производствени бази на шест континента.

Контакти

ACO Building elements Ltd.

ул. Челопешко шосе 36, София

t: 0700 20 900 | e: office@aco.bg


Контакти