Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Иновативните отводнителни системи от ACO използват все повече интелигентни технологии, за да гарантират, че дъждовните и отпадъчни води се отвеждат или съхраняват оптимално. С технологиите за разделяне и филтриране, ние предпазваме водата от замърсители като нефтопродукти, мазнини и микрочастици от тежки метали или пластмаса.

Днес ACO прави една крачка напред: приемаме предизвикателството за повторно използване на водата и по този начин затваряме цикъла за опазване на природните ресурси. За всички свои продукти и системи ACO отдава голямо значение на издръжливостта, рециклирането и ниския въглероден отпечатък. Стремежът към устойчивост е непрекъснат процес, който следваме всеки ден.