Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Системата улични оттоци с висок хидравличен капацитет ACO Combipoint PP e първата система изработена от пластмаса, която може да се завърти, да се разтегне или скъси телескопично, да се инсталира под ъгъл и едновременно с това да предложи редица предимства при проектиране, инсталация и експлоатация. Системата включва уличен отток, изработен от предварително формовани пластични компоненти и решетки от чугун за разпределяне на натоварването.

ACO Combipoint

Улични оттоци с висок хидравличен капацитет:

  • Равна повърхност - системата разпределя динамичното натоварване
  • Тотална адаптация на тялото на шахтата
  • Бърз и лесен монтаж, благодарение на ниското тегло
  • Секретно болтово заключване против вандализъм
  • Клас на натоварване D400, съгласно БДС EN 124:2003

Решетка от чугун 300/500
Решетка от чугун 500/500
Дъно със заустване
Дъно без заустване
Конус
Надстройка без заустване
Надстройка със заустване
Продуктов каталог ACO Combipointpdf
ACO Combipoint библиотека
ACO Combipoint 300x500 mm библиотекаpdfdwg
ACO Combipoint 500x500 mm библиотека pdfdwg
ACO Combipoint 300x500 mm
ACO Combipoint 300x500 mm права форма, без утаителна частpdfdwg
ACO Combipoint 300x500 mm извита форма, без утаителна частpdfdwg
ACO Combipoint 300x500 mm права форма, с утаителна частpdfdwg
ACO Combipoint 300x500 mm права форма, с утаителна част C250 и D400pdfdwg
ACO Combipoint 300x500 mm извита форма, утаителна частpdfdwg
ACO Combipoint 300x500 mm извита форма, клас D400pdfdwg
ACO Combipoint 300x500 mm дъно със заустване DN150pdfdwg
ACO Combipoint 300x500 mm дъноpdfdwg
ACO Combipoint 300x500 mm конус за решеткаpdfdwg
ACO Combipoint 300x500 mm надстройкаpdfdwg
ACO Combipoint 300x500 mm надстройка със заустване DN150pdfdwg
ACO Combipoint 300x500 mm кошница за едри отпадъци pdfdwg
ACO Combipoint 500x500 mm
ACO Combipoint 500x500 mm без утаителна част, с решетка, h=500 mmpdfdwg
ACO Combipoint 500x500 mm без утаителна част, с решетка, h=770 mmpdfdwg
ACO Combipoint 500x500 mm, извита форма, с утаителна частpdfdwg
ACO Combipoint 500x500 mm, права форма, с утаителна частpdfdwg
ACO Combipoint 500x500 mm дъно със заустване DN150pdfdwg
ACO Combipoint 500x500 mm дъноpdfdwg
ACO Combipoint 500x500 mm надстройкаpdfdwg
ACO Combipoint 500x500 надстойка със заустване DN150 mmpdfdwg
ACO Combipoint 500x500 дъждоприемни решетки, права форма, клас C250 и D400pdfdwg
ACO Combipoint 500x500 дъждоприемни решетки, извита форма, клас C250 и D400pdfdwg
ACO Combipoint 500x500 дъждоприемна шахта с извита решетка, без утаителна част, h=500 mm pdfdwg
ACO Combipoint 500x500 дъждоприемна шахта с извита решетка, без утаителна част, h=770 mm pdfdwg
ACO Combipoint 500x500 кошница за едри отпадъци, плитък и дълбок вариантpdfdwg
ACO Combipoint 300x500 mm детайл за монтаж в асфалтpdfdwg
ACO Combipoint 500x500 mm детайл за монтаж в асфалтpdfdwg
ACO Combipoint 300x500 mm права форма за уличен отток, решеткаdocx
ACO Combipoint 300x500 mm права форма за уличен оттокdocx
ACO Multitop 300x500 mm решетка за уличен оттокdocx
ACO Combipoint 500x500 mm права форма за уличен оттокdocx
ACO Multitop 500x500 mm решетка за уличен оттокdocx
Декларация за характеристики на строителен продукт ACO Combipoint 300x500 mm, клас C250pdf
Декларация за характеристики на строителен продукт ACO Combipoint 300x500 mm, клас D400pdf
Декларация за характеристики на строителен продукт ACO Combipoint 500x500 mm, клас C250pdf
Декларация за характеристики на строителен продукт ACO Combipoint 500x500 mm, клас D400pdf
Декларация за характеристики на строителен продукт ACO Combipoint с утаителна частpdf