ACO Infrastructure

Инфраструктурните проекти са предизвикателство за професионалистите със своята мащабност и едновременно с това, високи изисквания по отношение на сигурност, функционалност, устойчивост и грижа за околната среда.

Като пазарен лидер с дългогодишен международен опит АСО предлага иновативни решения за управление на повърхностни води от магистрали, тунели, мостове и пътища. Високото качество на продуктите и професионалната ни експертиза подпомагат проектирането и изграждането на инфраструктурни проекти с гарантирана сигурност и функционалност, съгласно Европейските стандарти.

TOP