Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Lipusmart

 • Автоматичен сепаратор за мазнини:
 • Цялостно решение 4в1: мазнинозадържател, помпена станция, ревизионнен елемент, контрол на системата
 • Изработен от полиетилен
 • За монтаж в сутеренни помещения
 • 25 г. структурна стабилност на системата
 • Ниско тегло
 • Модулна система с компактни размери
 • Смарт-правление чрез мобилен телефон

Свободно-стоящи сепаратори за мазнини

ACO ECO Jet O

 • Свободностоящ сепаратор за мазнини:
 • Изработен от полиетилен
 • За монтаж в сутеренни помещения
 • 25 г. минимален експлоатационен живот
 • Ниско тегло
 • Интегрирана калова яма
 • Вход и изход в съответсвтие с БДС EN 877
 • Малки инсталационни размери
 • Капаци за почистване, уплътнени против миризми с диаметър 450 mm

ACO HYDROJET-OAE

 • Автоматичен свободностоящ сепаратор за мазнини
 • Изработен от полиетилен
 • 25 г. минимален експлоатационен живот
 • Ниско тегло
 • Хидро-механично почистване с вода под високо налягане без неприятни миризми в сградата.

ACO Lipurex-O

 • Автоматичен свободностоящ сепаратор за мазнини:
 • 25 г. минимален експлоатационен период
 • Минимални разходи за поддръжка
 • Изработен от неръждаема стомана
 • За вътрешен монтаж - в защитено от замръзване място
 • Система ACO Passavant - Разрешение за използване в строителството Z-54.1-413

ACO ECO Mobil

 • Свободностоящ сепаратор за мазнини:
 • Изработен от полиетилен
 • За монтаж в под мивка с вграден утаечен обем
 • Ниско тегло
 • Система ACO Passavant - Разрешение за използване в строителството Z-54.1-413

Сепаратори за мазнини за инсталация монтаж в земята

ACO Lipumax P-B

 • Сепаратор за мазнини от растителен и животински произход:
 • Изработен от полиетилен с висока плътност
 • Клас на натоварване на капака А15, B125 или D400, съгласно БДC EN 124:2003
 • Структурна стабилност, гарантирана за 50 години
 • Защита против максимално ниво на подпочвените води

ACO Lipumax C

 • Автоматичен свободностоящ сепаратор за мазнини:
 • 25 г. минимален експлоатационен период
 • Минимални разходи за поддръжка
 • Изработен от неръждаема стомана
 • За вътрешен монтаж - в защитено от замръзване място
 • Система ACO Passavant - Разрешение за използване в строителството Z-54.1-413

ACO Lipumax G

 • Сепаратор за мазнини за монтаж под земя:
 • Лесна инсталация, малки инсталационни размери
 • Интегрирана връзка за взимане на проби
 • Ниско тегло
 • Вътрешни части, изработени от PEHD