Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Webinars

ACO Academy предоставя възможност за безплатни онлайн обучения. Уебинарите ни са насочени към преодоляване на предизвикателствата при проектирането, инсталацията и поддръжката. Предстоящите обучения ще се обогатяват непрекъснато, въз основа на вашата обратна връзка и интереси. Нашите уебинари се излъчват на живо, за да можете да участвате активно, задавайки своите въпроси.

Оразмеряване и избор на каломаслоуловители, съгласно БДС EN858

Основна цел на системите за устойчиво отводняване е третирането на повърхностните води максимално близо до източника на замърсяване. Сепараторите за нефтопродукти ефективно разделят попадналите в повърхностните води масла и не позволяват тяхното отвеждане в канализационната система или в природата, където те биха причинили опсност.

Всички АСО каломаслоуловители отговарят на БДС EN 858:2003. Те са хидравлично тествани и имат сертификат от независима лаборатория.

Венелин Кирилов
Сегмент Мениджър
Инфраструктура

Европейски практики и норми за проектиране и изграждане на системи за опасни разливи в пътни и жп тунели

В случай на инцидент в тунела, премахването на запалими течности възможно най-бързо, намалява риска от възникване на пожар.

Венелин Кирилов
Сегмент Мениджър
Инфраструктура

Оразмеряване и избор на мазнинозадържатели, съгласно БДС EN1825

На обекти, където има отпадни води със съдържание на мазнини, е необходимо вграждане на мазниноуловители, съобразно БДС EN 1825:2003, за да се предотврати попадането на мазнини в канализационната система. Това важи например за големи кухни, млеко- и месопреработвателни предприятия. За да се защити сградата, трябва да се предвиди активна защита от обратно връщане на водата. Затова след всеки мазниноуловител, който е вграден под нивото на обратно връщане (по правило нивото на улиците), трябва да се предвиди инсталиране на помпена станция.

Венелин Кирилов

Сегмент Мениджър
Инфраструктура

Устойчиви решения за отводняване на зелени и плоски покриви

При дъждовни валежи върху един плосък покрив, обемът на дъждовната вода може да нарасне чувствително. ACO предлага функционални решения специално фокусирани върху ефективно отводняване на плоските покривни повърхности.

Системните решения на АСО дават възможност за екологично устойчив, ефективен и рентабилен метод за намаляване оттичането на дъждовни води, който позволява съхранение на вода и напояване на сини / зелени покриви в градска среда.

Венелин Кирилов
Сегмент Мениджър
Инфраструктура

Оразмеряване и избор на готови помпени станции, съгласно БДС EN12056

Отпадъчните води се генерират под формата на сива вода или черна вода през системата на сградата. Отпадъчните води се подават към събирателния резервоар с помощта на помпи или помпени станции през входните тръби, когато нивото е под нивото на обратния поток. След задействане на автоматичното изпомпване, отпадъчните води се вдигат над нивото на обратния поток през напорната тръба. След това те се изхвърлят в обществената канализационна система с наклон и без налягане.

Венелин Кирилов
Сегмент Мениджър
Инфраструктура

Свалете файла на презентацията на събитието, което Ви интересува.

При въпроси и нужда от допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с нас.

Архив отминали събития

Свържете се с нас при възникнали въпроси

askACO

Заявете тема, за която искате да научите повече

Пишете ни