Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Building Information Modeling

Building Information Modeling (BIM) означава цифрова трансформация в строителството и дава възможност ефективно да предотврати недостатъчния поток от информация в строителните проекти и произтичащите от това недоразумения и грешки. Откритият, дигитален обмен на релевантни за строителния проект данни гарантира, че всички заинтересовани страни имат достъп до информацията за проекта. Данните са достъпни през целия жизнен цикъл на сградата - от идеята, през строителния етап и експлоатацията.

Като международен лидер в технологиите за управление на повърхностни води и отводняване на сгради, АСО е двигател на иновациите в бранша. В допълнение на безкомпромисното качество на нашите продукти, предлагаме разнообразие от услуги и консултации за всяка фаза на Вашия проект, така че да сте сигурни, че всяка стъпка отговаря на най-високите стандарти. Тук можете да намерите актуални BIM данни за нашите системи във формат Revit и IFC. Базата данни редовно се разширява и актуализира.

ACO Monoblock RDrfa
ACO Monoblock PDrfa
ACO KerbDrainrfa
ACO Qmaxrfa
ACO MultiDrainrfa
ACO SlotDrainrfa
ACO Stormbrixxrfa
ACO Stormbrixx SD - HD revit 2015rvt
ACO Stormbrixx SD - HD revit 2016rvt
ACO Stormbrixx SD - HD revit 2017rvt
ACO Stormbrixx SD - HD revit 2018rvt
ACO Uniface covers - капаци за достъпrvt
ACO GM-X - сградни тръбопроводни системи от поцнкована стоманаrvt
ACO Pipe - сградни тръбопроводни системи от неръждаема стоманаrvt
ACO Spin - гравитационно покривно отводняванеrfa
ACO Self Euroline - отводнителни улеи от полимербетон с решеткиrfa
ACO Self Euroline - слотови отводнителни улеи от полимербетонrfa
ACO Self Hexaline - отводнителни улеи от полипропиленrfa
ACO HygieneFirst channels - хигиенични улеиrvt
ACO HygieneFirst gullies - хигиенични сифониrvt
ACO Hygienic box channels - хигиенични отводнителни улеи с решеткиrfa
ACO Hygienic gullies - хигиенични сифониrfa
ACO Colalisator P - свободностоящ коалесцентен сепараторrvt
ACO Lipusmart - мазннозадържателиrvt
ACO Waste water lifting plants - помпени станцииrvt
ACO Passavant - точково отводняванеrvt
ACO ShowerDrain C - отводнителни улеи с дизайнерски решеткиrfa
ACO ShowerDrain Tile - отводнителни улеи за вграждане на настилкатаrfa
ACO ShowerDrain Vinyl - отводнителни улеи за саморазливна настилкаrfa

Имате въпрос? ask ACO

За цялостна техническа подкрепа при всеки етап от проекта, на Ваше разположение е

ACO Design Team


  • Продуктови детайли и информация в Revit формат
  • Revit данни за пълни продуктови линии в RTV формат за Autodesk Revit
  • Revit формат 2014, 2015, 2016 и 2017
  • Базата данни BIM@ACO се актуализира и оптимизира регулярно.
  • За файлове в IFC формат, моля обърнете се към нашия технически екип