Светлинните шахти на АСО са практично и естетично решение за осигуряване на максимален приток на дневна светлина и свеж въздух в сутеренните помещения.

ACO Markant

  • Решетка
  • Елемент за увеличаване на строителната височина
  • Профил от поцинкована стомана
  • Тяло на светлинната шахта
  • Водоприемник за вертикално заустване

ACO Markant светлинна шахта с 40 cm дълбочина

Видb x h x tМонтажно
р-ние (f)
cm
Стр.
височина (v)
cm
Широчина на
прозореца
cm
Тегло
kg
Арт. No
Решетка тип "пчелна пита"
80 x 60 x 40
100 x 60 x 40
100 x 100 x 40
100 x 130 x 40
125 x 100 x 40
88.0
108.0
108.0
108.0
138.0
66.6
66.6
107.3
137.3
107.3
80.0
100.0
100.0
100.0
125.0
9.5
11.0
13.3
16.3
24.0
35600
35601
35602
35603
35904
Мрежеста решетка
с големина на отворите
30 х 30 mm
80 x 60 x 40
100 x 60 x 40
100 x 100 x 40
100 x 130 x 40
125 x 100 x 40
88.0
108.0
108.0
108.0
138.0
66.6
66.6
107.3
137.3
107.3
80.0
100.0
100.0
100.0
125.0
11.4
13.7
16.0
19.0
26.7
35604
35605
35606
35607
35905
Мрежеста решетка
с големина на отворите 30 х 10 mm
80 x 60 x 40
100 x 60 x 40
100 x 100 x 40
100 x 130 x 40
125 x 100 x 40
88.0
108.0
108.0
108.0
138.0
66.6
66.6
107.3
137.3
107.3
80.0
100.0
100.0
100.0
125.0
17.2
21.3
26.6
26.7
35.9
35612
35613
35614
35615
35907

ACO Markant светлинна шахта с 50 и 60 cm дълбочина

Видb x h x tМонтажно
р-ние (f)
cm
Стр.
височина (v)
cm
Широчина на
прозореца
cm
Тегло
kg
Арт. No
Решетка тип "пчелна пита"
80 x 80 x 50
100 x 80 x 50
100 x 100 x 50
100 x 130 x 50
125 x 130 x 60
91.7
111.8
111.8
111.8
136.8
85.0
85.0
105.0
135.0
135.0
87.0
106.0
106.0
106.0
132.0
15.4
16.6
18.8
22.0
28.5
00452
00454
00456
00458
00460
Мрежеста решетка
с големина на отворите
30 х 30 mm
80 x 80 x 50
100 x 80 x 50
100 x 100 x 50
100 x 130 x 50
125 x 130 x 60
91.7
111.8
111.8
111.8
136.8
85.0
85.0
105.0
135.0
135.0
87.0
106.0
106.0
106.0
132.0
15.4
16.6
18.8
22.0
28.5
02432
02433
02434
02435
02436
Мрежеста решетка
с големина на отворите 30 х 10 mm
80 x 80 x 50
100 x 80 x 50
100 x 100 x 50
100 x 130 x 50
125 x 130 x 60
91.7
111.8
111.8
111.8
136.8
85.0
85.0
105.0
135.0
135.0
87.0
106.0
106.0
106.0
132.0
15.4
16.6
18.8
22.0
28.5
02519
02520
02521
02522
02523

ACO Markant светлинна шахта със 70 cm дълбочина

Видb x h x tСтроителна
височина
mm
Ширина на
прозореца до
mm
Тегло
kg
Арт. No
Решетка тип "пчелна пита"
150 x 100 x 70
150 x 150 x 70
200 x 100 x 70
200 x 150 x 70
108.1
158.1
108.1
158.1
150.0
150.0
200.0
200.0
55.0
59.0
68.2
73.0
38776
38779
38782
38785
Мрежеста решетка с
големина на отворите
30x30 mm
150 x 100 x 70
150 x 150 x 70
200 x 100 x 70
200 x 150 x 70
108.1
158.1
108.1
158.1
150.0
150.0
200.0
200.0
57.0
61.3
87.6
92.4
38777
38780
38783
38786
Мрежеста решетка
с големина на отворите
30 x 10 mm
150 x 100 x 70
150 x 150 x 70
200 x 100 x 70
200 x 150 x 70
108.1
158.1
108.1
158.1
150.0
150.0
200.0
200.0
63.5
67.5
100.0
105.1
38778
38781
38784
38787
ACO Markant - Продуктов каталогpdf
ACO Markant библиотека pdfdwg
ACO Markant дълбочина 40 cm
ACO Markant 80x60x40 cmpdfdwg
ACO Markant 100x100x40 cmpdfdwg
ACO Markant 100x130x40 cmpdfdwg
ACO Markant 125x100x40 cm pdfdwg
ACO Markant дълбочина 50 и 60 cm
ACO Markant 80x80x50 cm pdfdwg
ACO Markant 100x80x50 cmpdfdwg
ACO Markant 100x100x50 cmpdfdwg
ACO Markant 100x130x50 cmpdfdwg
ACO Markant 125x130x60 cmpdfdwg
ACO Markant дълбочина 70 cm
ACO Markant 150x100x70pdfdwg
ACO Markant 150x150x70pdfdwg
ACO Markant 200x100x70pdfdwg
ACO Markant 200x150x70pdfdwg
ACO Markant защитно стъкло pdfdwg

ACO Markant дълбочина 40 cm
ACO Markant 80x60x40 cmpdfdocx
ACO Markant 100x60x40 cmpdfdocx
ACO Markant 100x100x40 cmpdfdocx
ACO Markant 100x130x40 cmpdfdocx
ACO Markant 125x100x40 cm pdfdocx
ACO Markant дълбочина 50 и 60 cm
ACO Markant 80x80x50 cmpdfdocx
ACO Markant 100x80x50 cmpdfdocx
ACO Markant 100x100x50 cmpdfdocx
ACO Markant 100x130x50 cmpdfdocx
ACO Markant 125x130x60 cmpdfdocx
ACO Markant дълбочина 70 cm
ACO Markant 150x100x70 pdfdocx
ACO Markant 150x150x70pdfdocx
ACO Markant 200x100x70pdfdocx
ACO Markant 200x150x70pdfdocx
ACO Markant защитно стъклоpdfdocx

ACO ThermBlock водоплътен монтаж в битумна изолацияpdfdwg
ACO ThermBlock водоплътен монтаж в бяла стенаpdfdwg
ACO ThermBlock водоплътен монтаж в стена с битумна хидроизолацияpdfdwg
ACO ThermBlock монтаж за пасивни къщиpdfdwg

TOP