Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO DRAIN - линейно отводняване

ACO DRAIN е най-богатата серия отводнителни улеи. Изберете от разнообразие от улеи с решетки, слотови или монолитни системи за всяко приложение и всички класове на натоварване.

ACO Multiline Sealin

 • Водоплътно линейно отводняване
 • Улеи от полимербетон със стандартно EPDM уплътнение
 • Богат избор от решетки: чугун,неръждаема или поцинкована стомана, композитен материал
 • V-образно сечение за оптимална хидравлика и самопочистващ ефект
 • Клас на натоварване A15 – Е600, съгласно БДС EN 1433

ACO Multiline NX

 • Водоплътно линейно отводняване
 • Улеи от иновативния материал Nexite®
 • Разнообразие от защитни ръбове: поцинкована стомана, чугун и композитен материал
 • Интегрирано EPDM уплътнение за водоплътна връзка между улеите
 • Клас на натоварване A15 – Е600, съгласно БДС EN 1433

ACO MultiDrain

 • Универсална отводнителна система от полимербетон
 • Богат избор от решетки: чугун,неръждаема или поцинкованастомана, композитен материал
 • V-образно сечение за по-добра хидравлика и самопочистващ ефект
 • Разнообразие от ширини и защитни ръбове
 • Клас на натоварване A15 – E600, съгласно БДС EN 1433

ACO KerbDrain

 • Бордюри с интегрирано отводняване
 • Монолитни елементи от полимербетон
 • Устойчиви на автомобилен трафик и вандализъм
 • Варианти за инсталации в скоростни пътища или градски части
 • Клас на натоварване A15 – F900, съгласно БДС EN 1433

ACO Monoblock PD

 • Монолитни отводнителни улеи от полимербетон
 • Номинални размери 100, 150 и 200 mm
 • Подходящи за пешеходен и автомобилен трафик
 • Опция за цвят: натюр или антрацит
 • Клас на натоварване A15 – D400, съгласно БДС EN 1433

ACO Monoblock RD

 • Монолитни отводнителни улеи от полимербетон
 • Номинални размери 100, 150, 200 и 300 mm
 • Подходящи за тежко натоварване
 • Опция за цвят: натюр или антрацит
 • Клас на натоварване A15 – F900, съгласно БДС EN 1433

ACO Qmax

 • Слотови улеи с висок хидравличен капацитет
 • Хидравлична ефективност и възможност за съхранение на вода
 • Решения за всички приложения – от пешеходни зони площадки с високо натоварване
 • Различни варианти на защитен ръб
 • Клас на натоварване A15 – F900, съгласно БДС EN 1433

ACO XtraDrain

 • Олекотена отводнителна система от композитен материал
 • Ниско тегло за бърза и лесна инсталация
 • Богат избор от решетки: чугун,неръждаема или поцинкованастомана, композитен материал
 • V-образно сечение за по-добра хидравлика и самопочистващ ефект
 • Клас на натоварване A15 – D400, съгласно БДС EN 1433

ACO SlotDrain

 • Дискретна отводнителна система
 • Възможности за индивидуален дизайн на слота, включително в крива
 • Възможности за различни материали неръждаема и поцинкована стомана
 • Съвместими с улеи ACO MultiDrain от полимербетон и ACO XtraDrain от композитен материал