Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO. we care for water

ACO е Water-Tech компания, която защитава водата. На база на глобалния ни опит в отводняването, което предпазва хората от водата, все повече виждаме нашата мисия в това да защитаваме и водата от хората.

С ACO WaterCycle осигуряваме системи, които събират, отвеждат, пречистват, задържат и повторно използват водата. По този начин ACO допринася за опазването на чисти подпочвени води като жизненоважен ресурс и допринася за околната среда на бъдещето. В своя Дневен Ред 2030 глобалната общност на Обединените Нации определи подобряването на качеството на водата като една от 17-те цели за устойчиво развитие.

Иновативните отводнителни системи от ACO използват все повече интелигентни технологии, за да гарантират, че дъждовните и отпадъчни води се отвеждат или съхраняват оптимално. С технологиите за разделяне и филтриране, ние предпазваме водата от замърсители като нефтопродукти, мазнини и микрочастици от тежки метали или пластмаса.
Днес ACO прави една крачка напред: приемаме предизвикателството за повторно използване на водата и по този начин затваряме цикъла за опазване на природните ресурси. За всички свои продукти и системи ACO отдава голямо значение на издръжливостта, рециклирането и ниския въглероден отпечатък. Стремежът към устойчивост е непрекъснат процес, който следваме всеки ден.

ACO Group е глобален семеен бизнес, един от лидерите на световния пазар в Water-Tech сегмента. Основана в Германия през 1946 г., компанията работи като транснационална мрежа в над 50 страни. В световен мащаб ACO се характеризира с високо ниво на децентрализирано управление и изразена близост с регионалния пазар.

Семейството АСО

ACO е в семейни ръце и до днес. Настоящето и бъдещето на ACO Group са представени от Hans-Julius Ahlmann и сина му Iver Ahlmann, кой официално се присъединява към ръководството на ACO Ahlmann SE & Co. KG като управляващ партньор през 2012 г.

ACO е глобална корпорация и в същото време семеен бизнес.

Устойчивост от АСО

В много области системите на ACO имат важен принос за опазването на околната среда, създаването и поддържането на инфраструктура и безопасността в индустрията, търговията и трафика.

ACO разработва системи за събиране, пречистване и задържане на повърхностни води.

ACO и изкуството

Постиженията процъфтяват в творческа среда. Ето защо изкуството е неразделна част от корпоративната култура в ACO.

Един от годишните арт акценти е NordArt. Разположено на територията на централата на АСО, изложението стартира през 1999 г. Днес NordArt е най-голямата изложба за съвременно изкуство в Северна Европа.

ACO и спорта

Спортът е важна част от идентичността на ACO. Движението е важно не само за тялото и здравето. Издръжливостта, борбеността и забавлението по време на съревнование са важни качества и за предприемачите.

АСО подпомага спортисти от различни дисциплини и организира регулярно инициативи за служителите.