Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Супермаркети

Осигуряването на паркоместа е от решаващо значение за успешната ежедневна работа на супермаркетите. ACO предлага решения за ефективно управление на повърхностните води не само за в района на паркинга, но също така и в самата сграда.
 • Канали с висок капацитет
 • Отводяване на паркинги
 • Фасадно отводняване
 • Капаци за достъп
 • Светлини за декоративна маркировка
 • Задържане и инфилтрация на води
 • Хигиенични улеи с решетка
 • Хигиенични сифони
 • Модулни улеи с решетка
 • Модулни слотови улеи
 • Мазнинозадържатели
 • Тръбни системи
 • Отводнителни улеи с решетки
 • Капаци за достъп
 • Защитни скари за дървета
 • Настилка за озеленен паркинг
 • Леки отводнителни канали от композитен материал
 • Улеи от неръждаема или поцинкована стомана
 • Гравитационно отводняване на покриви
 • Вакуумно отводняване на покриви
 • Тръбни системи