ACO Building Elements Ltd.

ул. Челопешко шосе 36
1839 София
t: 0700 20 900, 0882 802 142, 0888 359 149, 0886 998 078
f: 02 445 6700
office@aco.bg

Новата локация на ACO в София дава още повече възможности да подпомагаме Вашите проекти:

ACO Academy:

  • Технически услуги, продуктови консултации и професионална подкрепа за Вашия проект
  • Съвременни пространства за обучения, презентации и срещи на работни групи
  • Дигитален шоурум от ново поколение

Склад АСО:

  • Голямо разнообразие от складови наличности
  • Оптимизация на логистичните процеси свързани с Вашия проект
  • Бързо и ефективно обслужване на доставки

Регионални Мениджъри Продажби

NW

Йордан Георгиев

georgiev@aco.bg
0885 991 099
02 445 6727

S

Димитър Сираков

sirakov@aco.bg
0886 601 087
02 445 6720

SW & SE

Владимир Динев

dinev@aco.bg
0887 118 922
02445 6716

NE

Диян Близнаков

bliznakov@aco.bg
0886 649 435
02 445 6704

MK & KO

Зоран Каргоски

kargoski@aco.bg
+389 70 335517

Магазини DIY

Васил Кръстанов

krastanov@aco.bg
0886 601 012

Търговска Администрация

Ирена Насалевска
Регион NW

nasalevska@aco.bg
0886 998 078
02 445 6727

Ваня Джабирова
Регион S

dzhabirova@aco.bg
0882 802 142
02 445 6720

Веселина Енчева
Регион SW& SE

encheva@aco.bg
0884 157229
02 445 6716

Яни Симов
Регион NE

simov@aco.bg
0884 158344
02 445 6704

Рената Спасевска
Регион MK & KO

spasevska@aco.bg
088 8359149
02 445 6728

Екатерина Божкова


bozhkova@aco.bg
0886 255 659
02 445 6721

Технически отдел

Анна Грънчарова

grancharova@aco.bg
0885 993 099
02 445 6730

Директор Бизнес Развитие

Венелин Кирилов

kirilov@aco.bg
0888 360 613
02 445 6713

Сегмент мениджър
Инфраструктура

Васил Танев

tanev@aco.bg
0885 115858
02 445 6713

Продуктов Мениджър
Индустриални и търговски сгради

Десислава Янакиева

yanakieva@aco.bg
0886 601 417
02 445 6713

Продуктов Мениджър
Хотели и обществени сгради

Владимир Кръстев

krastev@aco.bg
0885 678 494
02 445 6725

Специалист проектни решения

Мартина Русева

ruseva@aco.bg
0889 239 593
02 445 6713

Специалист проектни решения

Нина Тянкова

tyankova@aco.bg
0889 336 199

Специалист проектни решения

Стела Захариева

zaharieva@aco.bg
0885 883 989
02 445 6723

Координатор
ACO Academy

Счетоводство и Логистика

Ирена Попова

popova@aco.bg
02 445 6712

Счетоводство

Мартин Никаноров

nikanorov@aco.bg
02 445 6715

Логистика

Маркетинг

Калина Парушева

parusheva@aco.bg
02 445 6710

Маркетинг

Мениджмънт

Георги Димов

dimov@aco.bg
02 445 6710

Управляващ Директор

Тервел Пенков

penkov@aco.bg
02 445 6712

Финансов Контролер

TOP