Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Отводнителните улеи ACO Profiline е отводнителна система за отвеждане на води при вертикални фасади, както и тераси, балкони, плоски покриви, зелени покриви и покривни градини - идеалното решение, съчетаващо функционалност и дизайн. Системата е оптимално решение при тераси с двоен под, настилка на дистанционери, декинг или тераси с дренажен слой. ACO Profiline събира повърхностно водата от фасадата и я отвежда посредством перфорацията на улея - по хидроизолацията към точков сифон в зоната на заустване.

ACO Profiline

Фиксиращ елемент, интегриран в тялото на улея

 • Улеят не е устойчив на автомобилен трафик.
 • При използването му в зони с преминаване на пешеходци е необходимо да се фиксира с три елемента на линеен метър.

Решетка от поцинкована стомана

Решетка от електрополирана стомана

Прахово боядисана решетка антрацит

Прахово боядисана решетка теракота

Стълбовидна решетка

Решетка със заключване

 • Поцинкована стомана
 • Неръждаема стомана

Строителна широчина: 13 cm

Решетка мрежа

Решетка със заключване

 • Поцинкована стомана
 • Неръждаема стомана

с отвори 30 x 10 mm

Стр. шир: 10,13, 15,5, 20, 25 cm

Перфорирана решетка

Решетка със заключване

 • Поцинкована стомана
 • Неръждаема стомана

Строителна широчина: 10/13 cm

Heelsafe

Решетка без заключване

 • Неръждаема стомана

Строителна широчина: 10/13 cm

Решетка с надължни отвори

Решетка без заключване

 • Поцинкована стомана
 • Неръждаема стомана

Строителна широчина: 13 cm/15,5 cm

Решетка с шлицове
Решетка без заключване

 • Неръждаема стомана

Строителна широчина: 13 cm

Стълбовидна решетка от композитен материал*

Решетка без заключване

 • Рециклиран PE-HD

Строителна широчина: 13 cm

Heelguard

Решетка без заключване

 • Неръждаема стомана

Строителна широчина: 10/13 cm

Надлъжна стълбовидна решетка

Решетка без заключване

 • Матирана неръждаема стомана

Стр. шир.: 13 cm/15,5 cm

Решетка с надлъжни профили

Решетка без заключване

 • Поцинкована стомана
 • Покритие от неръждаема стомана

Строителна широчина: 13 cm

Стълбовидна решетка от композитен материал*

Решетка без заключване

 • Рециклиран PE-HD

Строителна широчина: 13 cm

Решетки с дължини 50 и 100 cm,

*Стълбовидна решетка от композитен материал само 100 cm

Кутия за покривна воронка
Удължители за надстройки
Заключване на решетки
Затворено разклонение към покривна воронка
ACO Profiline фасадно отводняване - брошураpdf
ACO Profiline ъглов елементpdfdwgrfa
ACO Profiline елемент за надтсройка и ревизияpdfdwgrfa
ACO Profiline изравнителен елемент за средаpdfdwgrfa
ACO Profiline връзка за каналpdfdwgrfa
ACO Profiline присъединителен елемент към горна част на водоприемникpdfdwgrfa
ACO Profiline изравнителен елемент за крайpdfdwgrfa
ACO Profiline отводнителен улей - ширина 125 mm, височина 30 mmpdfdwgrfa
ACO Profiline отводнителен улей - ширина 125 mm, височина 50 mmpdfdwgrfa
ACO Profiline отводнителен улей - ширина 125/200 mm, височина 75 mmpdfdwgrfa
ACO Profiline отводнителен улей - ширина 100 mm, регулируема височинаpdfdwgrfa
ACO Profiline отводнителен улей - ширина 130 mm, регулируема височинаpdfdwgrfa
ACO Profiline нископрофилен отводнителен улей - ширина 125 mm, височина 20 mmpdfdwgrfa
ACO Profiline отводнителен улей - ширина 125 mm, височина 20 mmpdfdwgrfa
ACO Profiline отводнителен улей - ширина 200 mm,регулируема височина,дължина 500 mmpdfdwgrfa
ACO Profiline отводнителен улей-ширина 200 mm,регулируема височина,дължина 1000 mmpdfdwgrfa
ACO Profiline отводнителен улей - ширина 250 mm, регулируема височинаpdfdwgrfa
ACO Healguard решетка 100 и 130 mmpdfdwgrfa
ACO Heelsafe решетка 130 mmpdfdwgrfa
ACO Решетка мрежа 100 и 130 mmpdfdwgrfa
АСО Кръстосана решетка 130 mpdfdwgrfa
АСО Решетка с напречни отвори 130 mmpdfdwgrfa
ACO Profiline горни части за ревизия, с регулируема височинаpdfdwgrfa
ACO Profiline горна част за ревизия, височина 100 mmpdfdwgrfa
ACO Profiline 100 система за отводняване на тераси, фасади и балкониpdfdocx
ACO Profiline 130 система за отводняване на тераси, фасади и балкониpdfdocx
ACO Profiline 155 система за отводняване на тераси, фасади и балкониpdfdocx
ACO Profiline 200 система за отводняване на тераси, фасади и балкониpdfdocx
ACO Profiline 250 система за отводняване на тераси, фасади и балкониpdfdocx

ACO Profiline монтаж на нископрофилен улей в дървен декингpdfdwg
ACO Profiline монтаж на балкон през входна вратаpdfdwg
ACO Profiline монтаж на балкон в борд с надстройка за ревизия и заустване във водосточна тръбаpdfdwg
ACO Profiline монтаж на свързващ елемент и надстройка с водоприемникpdfdwg
ACO Profiline монтаж в борд или улама с аварийно отводняванеpdfdwg
ACO Profiline монтаж на надсройка с ревизия на вакуумен водоприемник Jet 70pdfdwg
ACO Profiline монтаж на надсройка и решетка на Spin водоприемникpdfdwg
ACO Profiline монтаж на надсройка и решетка на Spin 100 водоприемникpdfdwg
ACO Profiline монтаж на тераси и балкони с вертикално заустване и аварийно отводняванеpdfdwg
ACO Profiline монтаж на фасади с обърнато отводняване pdfdwg
ACO Profiline монтаж с ревизия на Spin водоприемникpdfdwg