Паркинг

Зоните за паркиране са интегрирана част от всеки хотел или обществена сграда. Те са решаващ фактор за цялостната функционалност на сградата, който влияе на оперативната дейност на персонала и комфорта на гостите. Независимо дали паркингът е на открито и е изложен на атмосферни влияния, разположен под земята или на етажна плоча, където трябва да се съобразят строителните височини и наличието на други сградни системи - нашата богата гама от системи и професионални услуги гарантират оптимално решение за отводняване на паркинг.

ACO MultiDrain

 • Отводнителен улей от полимербетон за оптимална стабилност, устойчивост и хидравлична проводимост
 • Богат избор на решетки: чугун, неръждаема или поцинкована стомана или композитен материал Неограничени възможности за създаване на индивидуален дизайн, както и опция за интегрирани LED светлини
 • Свобода при проектиране, благодарение на разнообразието от размери, включително и нископрофилен вариант.

ACO KerbDrain

 • 2 в 1 – бордюри с интегрирано отводняване
 • Монолитна система без подвижни части
 • Изработени от полимербетон за оптимална стабилност и устойчивост
 • Разнообрзие от елементи за изпълнение на кръгови движения, подходи или автобусни спирки

ACO Monoblock

 • Монолитна структура за стабилност, дори в екстремни условия
 • Без подвижни части, устойчиви на вандализъм
 • Подходящи за пешеходен и автомобилен трафик
 • Опция за цвят: натюр или антрацит, в съответствие с цялостната визия на проекта

ACO Qmax

 • Слотови канали с висок хидравличен капацитет
 • Всички предимства на слотовите улеи и улеите за високо натоварване в една система
 • Хидравлична ефективност и възможност за съхранение на вода
 • Различни варианти на защитен ръб, според нуждите на проекта

ACO Deckline

 • Отводнителни улеи с елемент за водоплътно преминаване и връзка с хидроизолациионния слой.
 • Водоплътна връзка с хидроизолационна лента 3M. Без заваряване. Без болтове.
 • Бърза и лесна инсталация чрез проста система за свързване.Възможност за окачена инсталация.
 • Материал: Неръждаема стомана V2A.
 • Висока устойчивост до клас на натоварване C250.
 • Препоръчително решение за бетонов под или замазка. Възможност и за други настилки.

  ACO Light liquid separators

  • Сепаратори за нефтопродукти съгласно БДС EN 858
  • с възможност за вграждане или свободностоящи
  • възможности за различен материал, според нуждите на приложението
  • с/без вграден байпас
  • лесна инсталация и поддръжка
  Ефективно отводняване

  Водоплътната повърхност на паркинг зоната създава значително количество повърхностни води. Подземните паркинги често изискват отводнителна система при ограничено пространство за инсталация. Специално внимание се изисква в зоната на рампите, където наклонът и интензитетът на трафик натоварват отводнителната система.

  Естетика

  Отводнителните системи са интегрирана част от откритите площи. Тяхната повърхност и дизайн трябва да кореспондират и допринасят към естетиката на проекта. Съвременните решения за управление на повърхностните води са проектирани да осигурят допълнителна архитектурна и естетическа стойност на проекта с разнообразни варианти за дизайн, дискретни слотови решетки или интегрирани LED светлини.

  Управление на води

  Във всяка паркинг зона, където има риск повърхностните води да бъдат замърсени с петролни продукти или други опасни вещества, следва да се предприемат мерки за пречистване на водите. Устойчивите отводнителни системи изискват контрол на повърхностния поток и - като част от този подход - сепаратори за петролни продукти, които да третират водите преди тяхното освобождаване в канализационната система или водоприемник.


  Разгледайте всички проекти


  Паркинг

  TOP