Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Qmax предоставя неограничени решения за всички приложения – от пешеходни зони до летища. Широка гама от размери до най-високия хидравличен капацитет. Интелигентната система е предназначена събира, съхранява и отвежда големи количества вода. В допълнение ACO Qmax предоставя множество ползи при проектирането, монтажа и поддръжката.

ACO Qmax

ACO Qmax 150, 225
ACO Qmax 350, 550
ACO Qmax 700,900
Укрепващите ръбове на ACO Qmax® са налични в пет различни покрития, подходящи за всички размери улеи. Широката гама материали, ширини на слота и класове на натоварване предоставят цялостно решение за всеки тип приложение – от пешеходно до тежко натоварване.
Укрепващ ръб Q-flow от стерографитен чугун
Укрепващ ръб Q-guard от стерографитен чугун
Укрепващ ръб Q-flow от стомана
Укрепващ ръб Q-guard от стомана
Укрепващ ръб Q-slot от стомана
Брошура ACO Qmaxpdf
Продуктов каталог ACO Qmaxpdf
ACO Qmax Референтна карта IKEA, Софияpdf
ACO Qmax библиотека
ACO Qmax 225 библиотекаpdfdwg
ACO Qmax 350 библиотекаpdfdwg
ACO Qmax 550 библиотекаpdfdwg
ACO Qmax 900 библиотека pdfdwg
ACO Qmax 225
ACO Qmax 225 с укрепващ ръб Q-flow от чугунpdfdwg
ACO Qmax 225 с укрепващ ръб Q-flow от поцинкована стоманаpdfdwg
ACO Qmax 225 с укрепващ ръб Q-guard от чугунpdfdwg
ACO Qmax 225 с укрепващ ръб Q-guard от поцинкована стоманаpdfdwg
ACO Qmax 225 с укрепващ ръб Q-slot от поцинкована стоманаpdfdwg
ACO Qmax 225 и 350 Ревизионна шахта, клас F900pdfdwg
ACO Qmax 225 и 350 Водосъбирателна шахта, клас F900pdfdwg
ACO Qmax 225 и 350 Водосъбирателна шахта с утаител, клас F900pdfdwg
ACO Qmax 225 и 350 Ревизионна шахта с укрепващ ръб Q-slot, клас D400pdfdwg
ACO Qmax 225 и 350 Водосъбирателна шахта с укрепващ ръб Q-slot, клас D400pdfdwg
ACO Qmax 225 и 350 Водосъбирателна шахта с утаител и укрепващ ръб Q-slot, клас D400pdfdwg
ACO Qmax 225 Многофункционална челна плочаpdfdwg
ACO Qmax 225 Преход към ACO Qmax 350pdfdwg
ACO Qmax 350
ACO Qmax 350 с укрепващ ръб Q-flow от чугунpdfdwg
ACO Qmax 350 с укрепващ ръб Q-flow от поцинкована стоманаpdfdwg
ACO Qmax 350 с укрепващ ръб Q-guard от чугунpdfdwg
ACO Qmax 350 с укрепващ ръб Q-guard от поцинкована стоманаpdfdwg
ACO Qmax 350 с укрепващ ръб Q-slot от поцинкована стоманаpdfdwg
ACO Qmax 225 и 350 Ревизионна шахта, клас F900pdfdwg
ACO Qmax 225 и 350 Водосъбирателна шахта, клас F900pdfdwg
ACO Qmax 225 и 350 Водосъбирателна шахта с утаител, клас F900pdfdwg
ACO Qmax 225 и 350 Ревизионна шахта с укрепващ ръб Q-slot, клас D400pdfdwg
ACO Qmax 225 и 350 Водосъбирателна шахта с укрепващ ръб Q-slot, клас D400pdfdwg
ACO Qmax 225 и 350 Водосъбирателна шахта с утаител и укрепващ ръб Q-slot, клас D400pdfdwg
ACO Qmax 350 Многофункционална челна плочаpdfdwg
ACO Qmax 550
ACO Qmax 550 с укрепващ ръб Q-flow от чугун pdfdwg
ACO Qmax 550 с укрепващ ръб Q-flow от поцинкована стоманаpdfdwg
ACO Qmax 550 с укрепващ ръб Q-guard от чугунpdfdwg
ACO Qmax 550 с укрепващ ръб Q-guard от поцинкована стоманаpdfdwg
ACO Qmax 550 с укрепващ ръб Q-slot от поцинкована стоманаpdfdwg
ACO Qmax 550 Челна плочаpdfdwg
ACO Qmax 550 Улей с телескопичен ръбpdfdwg
ACO Qmax 550 Челна плоча за крайpdfdwg
ACO Qmax 550 Преход за шахта, женскиpdfdwg
ACO Qmax 550 Преход за шахта, мъжкиpdfdwg
ACO Qmax 550 Преход към ACO Qmax 700pdfdwg
ACO Qmax 550, 700 и 900 Ревизионна шахта, клас D400 и F900pdfdwg
ACO Qmax 700
ACO Qmax 700 с укрепващ ръб Q-flow от чугунpdfdwg
ACO Qmax 700 с укрепващ ръб Q-flow от поцинкована стоманаpdfdwg
ACO Qmax 700 с укрепващ ръб Q-guard от чугунpdfdwg
ACO Qmax 700 с укрепващ ръб Q-guard от поцинкована стомана pdfdwg
ACO Qmax 700 с укрепващ ръб Q-slot от поцинкована стоманаpdfdwg
ACO Qmax 550, 700 и 900 Ревизионна шахта, клас D400 и F900pdfdwg
ACO Qmax 700 Челна плочаpdfdwg
ACO Qmax 700 Челна плоча за крайpdfdwg
ACO Qmax 700 Преход за шахта, женскиpdfdwg
ACO Qmax 700 Преход за шахта, мъжкиpdfdwg
ACO Qmax 700 Преход към ACO Qmax 900pdfdwg
ACO Qmax 900
ACO Qmax 900 с укрепващ ръб Q-flow от чугунpdfdwg
ACO Qmax 900 с укрепващ ръб Q-flow от поцинкована стоманаpdfdwg
ACO Qmax 900 с укрепващ ръб Q-guard от чугунpdfdwg
ACO Qmax 900 с укрепващ ръб Q-guard от поцинкована стомана pdfdwg
ACO Qmax 900 с укрепващ ръб Q-slot от поцинкована стоманаpdfdwg
ACO Qmax 900 Челна плочаpdfdwg
ACO Qmax 900 Челна плоча за крайpdfdwg
ACO Qmax 900 Преход за шахта, женскиpdfdwg
ACO Qmax 900 Преход за шахта, мъжкиpdfdwg
ACO Qmax 225
ACO Qmax 225 с укрепващ ръб Q-Flow от чугунdocx
ACO Qmax 225 с укрепващ ръб Q-Flow от поцинкована стоманаdocx
ACO Qmax 225 с укрепващ ръб Q-Guard от чугунdocx
ACO Qmax 225 с укрепващ ръб Q-Guard от поцинкована стомана docx
ACO Qmax 225 с ръб Q-Slot от поцинкована стоманаdocx
ACO Qmax 350
ACO Qmax 350 с укрепващ ръб Q-Flow от чугунdocx
ACO Qmax 350 с укрепващ ръб Q-Flow от поцинкована стомана docx
ACO Qmax 350 с укрепващ ръб Q-Guard от чугунdocx
ACO Qmax 350 с укрепващ ръб Q-Guard от поцинкована стоманаdocx
ACO Qmax 350 с ръб Q-Slot от поцинкована стоманаdocx
ACO Qmax 550
ACO Qmax 550 с укрепващ ръб Q-Flow от чугунdocx
ACO Qmax 550 с укрепващ ръб Q-Flow от поцинкована стоманаdocx
ACO Qmax 550 с укрепващ ръб Q-Guard от чугунdocx
ACO Qmax 550 с укрепващ ръб Q-Guard от поцинкована стомана docx
ACO Qmax 550 с ръб Q-Slot от поцинкована стоманаdocx
ACO Qmax 700
ACO Qmax 700 с укрепващ ръб Q-Flow от чугунdocx
ACO Qmax 700 с укрепващ ръб Q-Flow от поцинкована стоманаdocx
ACO Qmax 700 с укрепващ ръб Q-Guard от чугунdocx
ACO Qmax 700 с укрепващ ръб Q-Guard от поцинкована стомана docx
ACO Qmax 700 с ръб Q-Slot от поцинкована стоманаdocx
ACO Qmax 900
ACO Qmax 900 с укрепващ ръб Q-Flow от чугунdocx
ACO Qmax 900 с укрепващ ръб Q-Flow от поцинкована стоманаdocx
ACO Qmax 900 с укрепващ ръб Q-Guard от чугунdocx
ACO Qmax 900 с укрепващ ръб Q-Guard от поцинкована стомана docx
ACO Qmax 900 с ръб Q-Slot от поцинкована стоманаdocx
ACO Qmax аксесоари
ACO Qmax Ревизионна шахта със слотова рамка от поцинкована стоманаdocx
ACO Qmax Събирателна шахта със слотова рамка от поцинкована стоманаdocx
ACO Qmax Събирателна шахта с утаител и слотова рамка от поцинкована стоманаdocx
ACO Qmax Ревизионна шахта с капак от чугун, клас D400docx
ACO Qmax ACO Qmax Ревизионна шахта с капак от чугун, клас F900docx
ACO Qmax Водосъбирателна шахта с утаител и капак от чугун, клас D400 docx
ACO Qmax Водосъбирателна шахта с утаител и капак от чугун, клас F900 docx
ACO Qmax Водосъбирателна шахта с капак чугун, клас D400 docx
ACO Qmax Водосъбирателна шахта с капак чугун, клас F900 docx
ACO Qmax Водосъбирателна шахта с решетъчен капак от чугун docx
ACO Qmax Водосъбирателна шахта с плътен капак от чугун docx
ACO Qmax 350 детайл за монтаж в асфалтpdfdwg
ACO Qmax 350 детайл за монтаж в бетонpdfdwg
ACO Qmax 350 детайл за монтаж в паважpdfdwg
ACO Qmax 900 детайл за монтаж в асфалтpdfdwg
ACO Qmax 900 детайл за монтаж в бетонpdfdwg
ACO Qmax 900 детайл за монтаж в паважpdfdwg
Декларация за експлоатационни характеристики ACO Qmax 225pdf
Декларация за експлоатационни характеристики ACO Qmax 350pdf
Декларация за експлоатационни характеристики ACO Qmax 550pdf
Декларация за експлоатационни характеристики ACO Qmax 700pdf
Декларация за експлоатационни характеристики ACO Qmax 900pdf
Технология за почистване и поддръжка на слотови улеи с висок капацитет ACO Qmaxpdf
Youtube Thumbnail