Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

При мостовите структури са налице високи изисквания към спецификациите, поради високите рискове на движение и необходимостта от опазване на скъпоструващата инфраструктура. АСО предлага решения за отводняване на мостове и управление на дъждовните води в съответствие с най-високите изисквания.

Железопътни мостове

Решения за магистрала

ACO AccuGully


ACO Spin


ACO Pipe

 • Произведени от неръждаема или поцинкована стомана за висока дълготрайност
 • С муфена връзка за бърз монтаж
 • Системно решение с голям брой елементи
 • Ниско тегло
 • Висока химическа устойчивост


ACO Oleopator-Bypass

 • Произведен от стъклопласт
 • Ниско тегло и висока дълготрайност
 • Възможност за голяма дълбочина на монтаж
 • Висока химическа устойчивост
 • Вграден байпас
 • Доказана ефективност от независима организация за контрол

Предизвикателства при проектиране, изграждане и поддръжка на жп мостове

Водоплътна инсталация

Компрометиране на връзката между дъждоприемния елемент за мостове и хидроизолацията води до течове и корозия, които увреждат мостовата конструкция и са причина за скъпоструващи ремонти.

Отвеждане на водата

Повърхностните води трябва да се отведат чрез колекторна система от тръби.Това предотвратява обливане на колоните на конструкцията и тяхното увреждане.

Разлив на опасни вещества

При разлив на опасни вещества, те попадат в колекторната система, а от там в почвата и в основата на моста. Това води до замърсяване на подпочвените води и е директен риск за околната среда.