Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Roofbloxx предлага на архитекти, инженери и собственици на имоти екологично устойчив, ефективен и рентабилен метод за намаляване оттичането на дъждовни води, който позволява съхранение на вода и напояване на сини / зелени покриви в градска среда. Благодарение на високата си носеща способност, ACO Roofbloxx позволява изграждането на покрив с голяма площ и забавено освобождаване на дъждовните води, независимо дали става дума за топлоизолирани зелени покриви, обърнати или плоски обитаеми покриви.

ACO Roofbloxx

Предимства на системата

  • Модулна структура позволява гъвкавост на дизайна
  • Заключване на елементите във всички посоки
  • Елементите се стифират за лесен транспорт и съхранение на обекта
  • Задържане на дъждовните води на малка дълбочина
  • Възможност за пасивно капилярно напояване
  • Подходящ за използване както под пропускливи, така и под непропускливи повърхности
  • Висока товароносимост над 800 kN / m2
  • 100% рециклируем
  • 90% обем за максимално оттичане или съхранение на водите

Син покрив

Синият покрив е специално проектиран да съхранява дъждовни води и може да бъде класифициран като „активен“ или „пасивен“, в зависимост от вида и начина на отвеждане на водите и контрол на потока.

Зелен покрив

Зеленят покрив е частично или напълно покрит с растителност и необходимият за това почвен слой върху водонепропусклива мембрана. Той може също така да включва допълнителни слоеве като коренова бариера и дренажни и напоителни системи.

Синьо-зелен покрив

Покривен дизайн, който съчетава предимствата на син покрив и зелен покрив. Той може да предостави допълнителна полза от осигуряването на пасивно напояване на озеленяването. Резервоарът за напояване може да бъде положен върху покривната мембрана или да бъде над слоя за съхранение.

1. Растителност (200 - 1000 mm)

2. Филтриращ геотекстил

3. ACO Roofbloxx (85 - 165 mm)

4. Защитна мембрана

5. ACO Roofbloxx акумулираща база

6. Хидроизолация

7. Топлоизолация

8. Пароизолация

9. Покривна плоча

Инфилтрационен блок

Регулатор на потока

Акумулираща база


Капилярен фитил

Защитен геотекстил

Филтриращ геотекстил

Roofbloxx 85

Roofbloxx 125

Roofbloxx 165

Модел

Roofbloxx 85

Roofbloxx 125

Roofbloxx 165

Артикулен номер

110001

110002

110003

Размери (mm)

500 x 500 x 85

500 x 500 x 125

500 x 500 x 165

Материал

Полипропилен

ПолипропиленПолипропилен

Цвят

Черен

ЧеренЧерен

Водосъбирателна повърхност

53%

53%

53%

Водосъбирателен обем

90%

90%

90%

Общ обем

0.021m3

0.031m3

0.041m3

Чист воден обем

0.019m

0.028m

0.037m

Тегло на блока

2.2kg

3.3kg

4.4kg

Якост на натиск

Max. 800 kN/m2

Max. 800 kN/m2

Max. 800 kN/m2

Капацитет на изпускане

- @ 0% наклон

6.4 l/m/s

12.2 l/m/s

16.9 l/m/s

- @ 1% наклон

7.5 l/m/s

13.4 l/m/s

17.9 l/m/s

- @ 2% наклон

8.5 l/m/s

14.1 l/m/s

18.8 l/m/s

Биологична / химична устойчивост

Не се влияе от плесени и бактерии в почвата, както и битум