Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Всички АСО сепаратори за нефтопродукти отговарят на БДС EN 858:2003. Те са хидравлично тествани и имат сертификат от независима лаборатория.

ACO Oleopass P-SD
Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти с вграден байпас от полиетилен за открити паркинги с инегрирана надстройка

Предимства на системата

 • С автоматично затварящо устройство с поплавък при 0,9g/cm3
 • С интегрирано оформена повдигаща тръба за различна входна височина
 • Опционално надграждане с бетонни носещи пръстени 60, 80 и 100 mm до входящ Tmax
 • Капак - допълнителен аксесоар
 • Структурна стабилност, гарантирана за 50 години
 • Защита против максимално ниво на подпочвените води
 • Интегрирана надстройка
 • Химическа устойчивост срещу нефтопродукти, неорганични киселини, основи, водни разтвори
 • С автоматично затварящо устройство
 • Класове на натоварване от А15 до D400

Класове на натоварване според приложението.

Възможност за корекция на височината на надстройката по време не монтаж.

Защита против максимално ниво на подпочвените води.

Арт. No.ОзначениеДебит
[l/s]
Макс. дебит
[l/s]
ϕD
[mm]
H1
mm
H2
mm
Tmin
[mm]
Tfix
[mm]
Tmax
[mm]
Тегло
[kg]
DN
[mm]
Обем утайка
[l]
Обем масла
[l]
Общ обем
[l]
3903.41.00Oleopass P-SD NS 3/300315200966900841970137093200381240731
3913.41.00Oleopass P-SD NS 3/6003152001236117084197013701042006612401009
3923.41.00Oleopass P-SD NS 3/9003152001450138584197013701092009272401272
3906.41.00Oleopass P-SD NS 6/6006302501261119581095013401232507022351036
3916.41.00Oleopass P-SD NS 6/120063025017431680810950126012825011802351529
3908.41.00Oleopass P-SD NS 8/8008502501473141081095013401242507802601246
3910.41.00Oleopass P-SD NS 10/1000105025017431680810950126013325010572601529

Капак клас на натоварване A15 съгласно БДС EN 124

 • Капак от бетон и рамка и чугун
 • Без заключване

Подходящ за:

 • Oleopator P-SD
 • Oleopass P- SD
 • Sludge Trap P-SD

Арт. No. 701737

Капак клас на натоварване B125, съгласно БДС EN 124

 • Капак от бетон и рамка и чугун
 • Без заключване

Подходящ за:

 • Oleopator P-SD
 • Oleopass P- SD
 • Sludge Trap P-SD

Арт. No. 701740

Капак клас на натоварване D400 съгласно БДС EN 124

 • Капак от бетон и рамка и чугун
 • Без заключване

Подходящ за:

 • Oleopator P-SD
 • Oleopass P- SD
 • Sludge Trap P-SD

Арт. No. 701737

Адапторен пръстен

 • от бетон
 • за увеличаване дълбочината на шахтата

Подходящ за:

 • Oleopator P-SD
 • Oleopass P- SD
 • Sludge Trap P-SD

ARV 625 x 60 - Арт. No. 742011

ARV 625 x 80 - Арт. No. 742012

ARV 625 x 100 - Арт. No. 742013

Оборудване за вземане на проби

Подходящ за:

 • Oleopator P-SD
 • Oleopass P- SD
 • Sludge Trap P-SD

Арт. No. 701246

Плоско уплътнение между капак и сепаратор

Подходящ за:

 • Oleopator P-SD
 • Oleopass P- SD
 • Sludge Trap P-SD

Арт. No. 0150.66.83

Адапторен ринг от пластмаса за клас на натоварване D400

Подходящ за:

 • Oleopator P-SD
 • Oleopass P- SD
 • Sludge Trap P-SD

Арт. No. 418879

Дистрибуционна плоча от бетон за клас на натоварване D400

Подходящ за:

 • Oleopator P-SD
 • Oleopass P- SD
 • Sludge Trap P-SD

Арт. No. M01456

Свързващ пръстен между шахта и надстройка

Подходящ за:

 • Oleopator P-SD
 • Oleopass P- SD
 • Sludge Trap P-SD

Арт. No. 0150.72.63

Шахта за вземане на проби

 • От полиетилен с диаметър 450 mm
 • С интегриран чугунено- бетонен капак клас на натоварване В 125
 • Със защита против миризми

Подходящ за:

 • Oleopator P-SD
 • Oleopass P- SD
 • Sludge Trap P-SD

DN 100,с наклон 160 mm Арт. No. 3300.13.10

DN 100, с наклон 30 mm Арт. No. 3300.13.11

DN 150, с наклон 160 mm Арт. No. 3300.13.20

DN 150, с наклон 75 mm Арт. No. 3300.13.20

Шахта за вземане на проби

 • От полиетилен с диаметър 450 mm
 • С интегриран чугунено- бетонен капак клас на натоварване D400
 • Със защита против миризми

Подходящ за:

 • Oleopator P-SD
 • Oleopass P- SD
 • Sludge Trap P-SD

DN 100,с наклон 160 mm Арт. No. 3300.13.15

DN 100, с наклон 30 mm Арт. No. 3300.13.16

DN 150, с наклон 160 mm Арт. No. 3300.13.25

DN 150, с наклон 75 mm Арт. No. 3300.13.26

Елемент за удължаване

 • От полиетилен
 • Улъжителна височина от 100 до 650 mm
 • Може да бъде отрязан на интервали от 45 mm по продължение на маркировките

Подходящ за:

 • Oleopator P-SD
 • Oleopass P- SD
 • Sludge Trap P-SD

Арт. No. 3300.13.00

Алармено устройство

 • Позволява комбинирано или отделно управление на нивото на маслата, утайките и течността
 • контрол на маслата и течността

Подходящ за:

 • Oleopator P-SD
 • Oleopass P- SD
 • Sludge Trap P-SD

Арт. No. 6751.65.52

Сепариране на нефтопродукти - ACO Каломаслоувителиpdf
ACO Oleopass P-SD NS3-300pdfdwg
ACO Oleopass P-SD NS3-600pdfdwg
ACO Oleopass P-SD NS3-900pdfdwg
ACO Oleopass P-SD NS6-600pdfdwg
ACO Oleopass P-SD NS6-1200pdfdwg
ACO Oleopass P-SD NS8-800pdfdwg
ACO Oleopass P-SD NS10-1000pdfdwg
ACO Oleopass P- SD Инструкции за монтаж и експлоатацияpdf